Το εκκαθαριστικό του γενικού γραμματέα

Ολόκληρο το εκκαθαριστικό ενός γενικού γραμματέα στο οποίο φαίνονται οι μεικτές αποδοχές του αλλά και οι κρατήσεις που γίνονται, έχει ως εξής. Τα συμπεράσματα για το αν είναι πολλά ή λίγα, δικά σας