Συλλογική σύμβαση εργασίας

   Οι βασικοί μισθοί των εισαγωγικών και καταληκτικών κλιμακίων, όπως έχουν διαμορφωθεί από την 31/12/2013, μειώνονται κλιμακωτά ως εξής: Μισθολογική κλιμάκωση Ποσοστό 0-2000€ 0% 2001€ - 3000€ 2% 3001€ - 4000€ 3% 4001€ - 5000€ 4% Υπερβάλλον 5%     Χρόνια υπηρεσίας Απολυτήριο Λυκείου Απολυτήριο ΑΕΙ 1-3 1.392,58 1.733,02 4-6 1.529,68 1.920,43 7-9 1.695,54 2.087,10 10-12 1.771,01 2.239,56 13-15 1.931,23 2.416,71 16-18 2.097,15 2.602,90 19-20 2.230,51 2.788,57 21-22 2.416,20 2.896,76 23-24 2.594,33 3.006,19 25 2.771,97 3.105,31 26 2.887,71 3.314,49 27 2.963,68 3.364,81 28 3.006,19 3.414,11 29 3.047,04 3.463,94 30 3.088,87 3.522,21 31 3.139,18 3.556,58 32 3.156,62 3.589,95 33 3.172,55 3.622,82 34 3.188,99 3.655,69 35 3.205,43 3.688,57 36 3.330,84 3.833,31 37 3.461,28 3.983,48 38 3.558,28 4.079,48 39 3.655,28 4.175,48 40 3.752,28 4.271,48   Ο παραπάνω πίνακας παρουσιάζει τον μισθό που δικαιούται ο εργαζόμενος με βάση τα χρόνια υπηρεσίας του εάν είναι κάτοχος απολυτηρίου Λυκείου ή πτυχίου ΑΕΙ. Η σύμβαση εργασίας έχει συνολικά άλλα εννιά επιδόματα τα οποία μπορείται να δείτε αναλυτικά κάνοντας κλικ ΕΔΩ