Το κατασχετήριο του ΟΑΕΕ

Δείτε παρακάτω το πρώτο κατασχετήριο του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών, ΟΑΕΕ: