Δείτε τον πίνακα κοστολόγησης παροχής υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας προς τρίτους

Δείτε τον πίνακα κοστολόγησης παροχής υπηρεσιών της ελληνικής αστυνομίας προς τρίτους
Εάν ενδιαφέρεστε να μάθετε πόσο θα σας κοστίσει να χρησιμοποιήσετε τις υπηρεσίες της ελληνικής αστυνομίας, 

παρακάτω σας παρουσιάζουμε την λίστα με το κόστος ανά υπηρεσία, αστυνομικό, σκυλί, περιπολικό και ελικόπτερο,προκειμένου να διαπιστώσετε ότι οι τιμές είναι προσιτές ακόμη και για ένα κοινο θνητό που επιθυμεί την προστασία των ανδρών της ΕΛΑΣ. Δείτε παρακάτω την λίστα κοστολόγησης παροχής υπηρεσιών:

Α.ΧΕΡΣΑΙΑ ΜΕΣΑ

1.Λεωφορεία μεταφοράς προσωπικού :120 €/ώρα

2. Φορτηγά / γερανοφόρα οχήματα : 90 €/ώρα

3. Περιπολικά οχήματα : 40 € /ώρα

4. Μοτοσυκλέτες : 20 € /ώρα

Β.ΠΛΩΤΑ ΜΕΣΑ

Ταχύπλοα Περιπολικά σκάφη : 200 €/ώρα

Γ.ΕΝΑΕΡΙΑ ΜΕΣΑ

Ελικόπτερα : 1500 €/ώρα

Δ. ΑΛΛΑ ΜΕΣΑ

Αστυνομικά σκυλιά μετά των συνοδών αυτών :50 €/ώρα

Ε. ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ

Προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας :30€/ώρα

ΣΤ.ΧΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΑΡΕΣΙΩΝ :25 €/ώρα

Ζ. ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ :30 €/ώρα

Η. ΕΙΣΠΡΑΞΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΜΕ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ : 6% ΕΠΊ ΤΟΥ ΠΟΣΟΎ ΤΗς ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ.

α. Εκπτωση 15% προκειμένου για παροχή υπηρεσιών σε ΝΠΔΔ και στους λοιπούς πλην Δημοσίου φορείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα.

β. Προσαύξηση 50% προκειμένου για παροχή υπηρεσιών σε ιδιώτες και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου.