Οι πίνακες αποδοχών των εργαζόμενων στην εισπράκτική

Οι αποδοχές των εργαζομένων στην εταιρεία Mellon διαμορφώνονται, βάσει σύμβασης, ως εξής: 

Υπάλληλοι Γραφείων

Προϋπηρεσία (χρόνια) Βασικός
1-2 756,66 €
2-4 785,29 €
4-6 791,99 €
6-8 855,98 €
8-9 863,55 €
9-10 924,14 €
10-12 927,10 €
12-14 934,70 €
14-16 941,00 €
16-18 948,99 €
18-20 962,86 €
20-21 974,67 €
21-22 986,01 €
22-23 997,39 €
23-24 1.008,75 €
24-25 1.020,09 €
25-26 1.031,04 €
26-27 1.043,23 €
27-28 1.054,18 €
28-29 1.065,98 €
29-30 1.076,50 €
30-31 1.088,71 €
31-32 1.099,66 €
32-33 1.111,41 €
33-34 1.122,37 €
34-35 1.133,73 €

Βοηθοί λογιστών μέχρι 17 ετών προϋπηρεσίας

Προϋπηρεσία (χρόνια)Βασικός
1-2826,83 €
2-4846,72 €
4-6879,12 €
6-8900,58 €
8-10941,00 €
10-12976,34 €
12-141.010,86 €
14-161.054,62 €
16-171.077,75 €

Αναλυτές-τριες Μηχανογράφησης

Προϋπηρεσία (χρόνια)Βασικός
1-3822,31 €
3-6908,17 €
6-9938,05 €
9-12970,87 €
12-15966,11 €
15-181.028,53 €
18-211.057,99 €
21-231.082,39 €
23-271.114,80 €
27-301.148,04 €
30-331.175,41 €
33-351.202,34 €

Όλες οι ειδικότητες

Προϋπηρεσία (χρόνια)Βασικός
1-3724,00 €
3-6751,00 €
6-9780,00 €
9 και άνω917,00 €