Δείτε τις αμοιβές των εργαζομένων στην Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου

Δείτε τις αμοιβές των εργαζομένων στην Γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
Το ύψος των αποδοχών φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί: