Τράπεζα της Ελλάδος: Μείωση 591 εκατ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Τράπεζα της Ελλάδος: Μείωση 591 εκατ. ευρώ στις καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων

Την πτωτική τους πορεία συνέχισαν τον Νοέμβριο οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων, όπως δείχνουν τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα παρουσίασαν μείωση τον Νοέμβριο η οποία έφτασε τα 551 εκατ. ευρώ, με τον ετήσιο ρυθμό μεταβολής να υποχωρεί σε 4,5% από 5,9% τον προηγούμενο μήνα. Ένα μήνα νωρίτερα, τον Οκτώβριο, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα είχαν σημειώσει μείωση 550 εκατ. ευρώ, προερχόμενη κυρίως από τις επιχειρήσεις καθώς τα νοικοκυριά είχαν καταγράψει μικρή αύξηση των καταθέσεων.

Συνολικά τον Νοέμβριο οι αποταμιεύεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων «άγγιξαν» τα 183, 9 δισ. ευρώ, από 184,8 δισ. ευρώ που ήταν τον Οκτώβριο. Από τα 183, 9 δισ. ευρώ, τα 45,7 δισ. προέρχονται από τις επιχειρήσεις και τα 138,2 δισ. ευρώ από τα νοικοκυριά.

Η μείωση των καταθέσεων προέρχεται από τις επιχειρήσεις που «έκαψαν» 182 εκατ. ευρώ, καταγράφοντας μείωση συγκριτικά με τον προηγούμενο μήνα που ξόδεψαν 622 εκατ. ευρώ, και από τα νοικοκυριά που μείωσαν τις καταθέσεις τους κατά 409 εκατ. ευρώ ενώ τον προηγούμενο μήνα είχαν καταγράψει μικρή αύξηση κατά 122 εκατ. ευρώ.

H μηνιαία καθαρή ροή του συνόλου των καταθέσεων ήταν αρνητική κατά 694 εκατ. ευρώ το Νοέμβριο του 2022, έναντι αρνητικής καθαρής ροής 872 εκατ. ευρώ τον Οκτώβριο του 2022.

Ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής της συνολικής χρηματοδότησης της εγχώριας οικονομίας διαμορφώθηκε σε 5,9%, το Νοέμβριο του 2022, από 6,2% τον προηγούμενο μήνα.

Αναλυτικά το δελτίο της ΤτΕ «Τραπεζική χρηματοδότηση και καταθέσεις – Νοέμβριος 2022»

ΙΙ.1 Καταθέσεις από τη γενική κυβέρνηση

Μείωση κατά 104 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2022, οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης, έναντι μείωσης κατά 322 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, και ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής διαμορφώθηκε σε -4,3% από -4,9% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2 Καταθέσεις από τον ιδιωτικό τομέα

Μείωση κατά 591 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2022, οι καταθέσεις του ιδιωτικού τομέα, έναντι μείωσης κατά 550 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 4,5% από 5,9% τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.1 Καταθέσεις από επιχειρήσεις

Μείωση κατά 182 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2022, οι καταθέσεις των επιχειρήσεων, έναντι μείωσης κατά 671 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής μειώθηκε σε 5,4% από 11,1% τον προηγούμενο μήνα. Ειδικότερα, οι καταθέσεις των MXE αυξήθηκαν κατά 15 εκατ. ευρώ, έναντι μείωσης κατά 678 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα. Οι καταθέσεις των ασφαλιστικών επιχειρήσεων και των λοιπών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων μειώθηκαν κατά 197 εκατ. ευρώ, έναντι αύξησης κατά 6 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα.

ΙΙ.2.2 Καταθέσεις από νοικοκυριά και ιδιωτικά μη κερδοσκοπικά ιδρύματα

Μείωση κατά 409 εκατ. ευρώ παρουσίασαν, το Νοέμβριο του 2022, οι καταθέσεις των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων, έναντι αύξησης κατά 121 εκατ. ευρώ τον προηγούμενο μήνα, ενώ ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής παρέμεινε σχεδόν αμετάβλητος στο 4,2% από 4,3% τον προηγούμενο μήνα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ