Επιταγή ακρίβειας: Στις 20 Δεκεμβρίου η πληρωμή – Πότε θα γίνει η καταβολή των συντάξεων

Επιταγή ακρίβειας: Στις 20 Δεκεμβρίου η πληρωμή – Πότε θα γίνει η καταβολή των συντάξεων

Στις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1.194.806 χαμηλοσυνταξιούχους που την δικαιούνται.

Στις 20 Δεκεμβρίου αναμένεται να καταβληθεί η εφάπαξ ενίσχυση των 250 ευρώ σε 1.194.806 χαμηλοσυνταξιούχους που την δικαιούνται.

Οι συνταξιούχοι για να λάβουν την επιταγή ακρίβειας θα πρέπει σωρευτικά να ικανοποιούν τρία κριτήρια:

  1. Να έχουν ετήσιο ατομικό φορολογητέο εισόδημα έως 9.600 ευρώ (800 ευρώ μηνιαίως, αυξημένο σε σχέση με την προηγούμενη φορά καθώς που είχε οριστεί στα 600 ευρώ)
  2. Να έχουν ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα έως 16.800 ευρώ.
  3. Η συνολική φορολογητέα αξία της ακίνητης περιουσίας τους δεν θα πρέπει να υπερβαίνει το ποσό των 300.000 ευρώ.

Το ατομικό εισόδημα όσο και το οικογενειακό, αφορά το ποσό τόσο από συντάξεις όσο και από άλλες πηγές. Δικαιούχοι είναι και όσοι παίρνουν τόσο προσωρινή όσο και προκαταβολή σύνταξης, εφόσον πληρούν τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για το 2021.

Η σχετική ρύθμιση ορίζει ότι χορηγείται έκτακτη οικονομική ενίσχυση σε όσους κατά τον Νοέμβριο του 2022 λαμβάνουν:

α) οριστική ή προσωρινή κύρια σύνταξη ή προκαταβολή κύριας σύνταξης, λόγω γήρατος, αναπηρίας ή θανάτου,

β) προσυνταξιοδοτική παροχή,

γ) αναπηρικά επιδόματα που καταβάλλονται από τον Ηλεκτρονικό Εθνικό Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης (e-Ε.Φ.Κ.Α.),

δ) συνταξιοδοτικές παροχές της παρ. 3 του άρθρου 4 του ν. 4387/2016 (Α΄ 85).

Οι συνταξιούχοι θα λάβουν απευθείας το επίδομα χωρίς να χρειάζεται να κάνουν κάποια άλλη διαδικασία.

  • Σε περίπτωση που και οι δύο σύζυγοι ή τα μέρη συμφώνου συμβίωσης είναι δικαιούχοι της ενίσχυσης, τότε η ενίσχυση των 250 ευρώ καταβάλλεται και στους δύο δικαιούχους.

Παράλληλα στις 21 με 23 Δεκεμβρίου θα γίνει η καταβολή των συντάξεων Ιανουαρίου 2023 ως εξής:

  • Από τα πρώην ταμεία ΟΑΕΕ, ΟΓΑ, ΝΑΤ, ΕΤΑΑ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ θα καταβληθούν στις 21 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Τετάρτη.
  • Από τα πρώην ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) και Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 1, 3, 5, 7, 9 θα καταβληθούν στις 22 Δεκεμβρίου 2022, ημέρα Πέμπτη.
  • Από τα πρώην ταμεία ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, Τραπεζών, ΟΤΕ, λοιπών εντασσόμενων (ΤΣΕΑΠΓΣΟ,ΤΣΠ-ΗΣΑΠ) και Δημόσιο και ο ΑΜΚΑ τους τελειώνει σε 0, 2, 4, 6, 8 θα καταβληθούν στις 23 Δεκεμβρίου, ημέρα Παρασκευή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ