ΟΔΔΗΧ:Υπερκαλύφθηκε η δημπρασία εντόκων - Στο 0,83% η απόδοση

ΟΔΔΗΧ:Υπερκαλύφθηκε η δημπρασία εντόκων - Στο 0,83% η απόδοση

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.484 εκατομμυρίων Ευρώ

 

 

Σήμερα διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 1.000 εκατομμυρίων ευρώ. Η απόδοση διαμορφώθηκε στο 0,83%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.484 εκατομμυρίων Ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,48 φορές.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers), και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Ιουνίου 2022.

Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατομμυρίων ευρώ.

Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Ιουνίου 2022, στις 12μ.μ.

Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ