ΓΕΣ: Προμήθεια μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών σε έξι περιφέρειες

ΓΕΣ: Προμήθεια μηχανημάτων για κάλυψη αναγκών σε έξι περιφέρειες

Στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 - 2020 ηπρομήθεια μηχανημάτων και οχημάτων χωματουργικών εργασιών, καθώς και γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων.

Το ΓΕΣ, σε συνεργασία με το ΥΠΕΘΑ, το ΓΕΕΘΑ και τις Περιφέρειες έχει εντάξει στο επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ 2014 - 2020 την προμήθεια των παρακάτω μηχανημάτων και γεφυρών για την κάλυψη αναγκών των εξής περιφερειών της χώρας:
1. Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας-Θράκης

- Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια ενός (1) προωθητή γαιών, δυο (2) ισοπεδωτών γαιών, δυο (2) φορτωτών γαιών, ενός (1) εκσκαφέα τάφρων, δυο (2) εκσκαφέων τάφρων με μακρύ βραχίονα, τεσσάρων (4) φορτωτών-εκσκαφέων, οκτώ (8) ανατρεπόμενων οχημάτων και τεσσάρων (4) πολυμηχανημάτων μικρού μεγέθους, εκ των οποίων έχουν ήδη παραδοθεί τα οκτώ (8) ανατρεπόμενα οχήματα. (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας 4.337.707,92 ευρώ).

- Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια τριών (3) συναρμολογούμενων μεταλλικών γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων. (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας 1.987.596 ευρώ).

- Έχει εκδοθεί επίσης απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού για ακόμη τριάντα τέσσερα (34) μηχανήματα αξίας 7.887.699,40 ευρώ.
2. Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας

- Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια τριών (3) εκσκαφέων τάφρων, ενός (1) ελαστιχοφόρου εκσκαφέα τάφρων και ενός (1) φορτωτή γαιών (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας 977.306 ευρώ).

- Έχει εκδοθεί επίσης απόφαση κατακύρωσης διαγωνισμού για ακόμη εννέα (9) μηχανήματα αξίας 1.732.878 ευρώ.

3. Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου:

- Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια ενός (1) αρθρωτού φορτωτή γαιών (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας 154.699,89 ευρώ).
4. Περιφέρεια Αττικής

- Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια τριών (3) προωθητών γαιών, δυο (2) ισοπεδωτών γαιών, τεσσάρων (4) φορτωτών γαιών, δυο (2) εκσκαφέων τάφρων, ενός (1) εκσκαφέα τάφρων με μακρύ βραχίονα, τεσσάρων (4) φορτωτών-εκσκαφέων, επτά (7) ανατρεπόμενων οχημάτων, τριών (3) πολυμηχανημάτων μικρού μεγέθους, τριών (3) ανατρεπόμενων φορτηγών 12 τόνων, ενός (1) αρθρωτού φορτωτή γαιών και ενός (1) οδοστρωτήρα αρθρωτού δονητικού, εκ των οποίων έχει ήδη παραδοθεί ο ένας (1) Οδοστρωτήρας αρθρωτός δονητικός (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας 5.781.047,89 ευρώ).
FOLLOW USΑκολουθήστε τη σελίδα του Euro2day.gr στο Linkedin

- Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια τριών (3) συναρμολογούμενων μεταλλικών γεφυρών ξηρών ανοιγμάτων. (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας 1.987.836 ευρώ).
5. Περιφέρεια Θεσσαλίας

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια δυο (2) φορτωτών γαιών, ενός (1) πολυμηχανήματος μικρού μεγέθους, ενός (1) οδοστρωτήρα αρθρωτού, ενός (1) εκσκαφέα τάφρων τροχοφόρου και ενός (1) αρθρωτού φορτωτή γαιών, εκ των οποίων έχουν ήδη παραδοθεί οι δυο (2) φορτωτές γαιών και ο αρθρωτός οδοστρωτήρας (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας 887.477,69 ευρώ).
6. Περιφέρεια Πελοποννήσου (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας 1,982,497.89 ευρώ)

Βρίσκεται σε εξέλιξη η προμήθεια δυο (2) εκσκαφέων τάφρων, ενός (1) εκσκαφέα τάφρων τροχοφόρου, ενός (1) ισοπεδωτή γαιών, ενός (1) εκσκαφέα τάφρων με μακρύ βραχίονα, ενός (1) προωθητή γαιών, ενός (1) αρθρωτού φορτωτή γαιών και δυο (2) ανατρεπόμενων φορτηγών 12 τόνων (Πρόγραμμα ΕΣΠΑ αξίας 1.982.497,89 ευρώ).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ