ΟΔΔΗΧ : Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στις 30 Μαρτίου

ΟΔΔΗΧ : Δημοπρασία 6μηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου στις 30 Μαρτίου

Υπενθυμίζεται ότι η τελευταία αντίστοιχη έκδοση του Δεκεμβρίου έφερε απόδοση -0,40%.

Ο ΟΔΔΗΧ θα προχωρήσει σε δημοπρασία εξάμηνων εντόκων γραμματίων του Δημοσίου αξίας 625 εκατ. ευρώ στις 30 Μαρτίου. Η τελευταία αντίστοιχη έκδοση του Δεκεμβρίου έφερε απόδοση -0,40%.

Ως ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 1η Απριλίου. Μόνο οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να συμμετάσχουν στη, ενώ δεν θα δοθεί προμήθεια.

Η ΕΚΤ διατηρεί το waiver στα ελληνικά ομόλογα

Οι βασικοί διαπραγματευτές μπορούν να υποβάλουν μη ανταγωνιστικές προσφορές για ποσό έως 30% επιπλέον του δημοπρατούμενου ποσού μέχρι τις 31 Μαρτίου, ανέφερε ο ΟΔΔΗΧ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ