Σε 109.961 πέρυσι οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων

Σε 109.961  πέρυσι οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων

Οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας ανήλθαν σε 15 πέρυσι, έναντι 19 το 2020.

Σε 109.961 ανήλθαν πέρυσι οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας, παρουσιάζοντας αύξηση 35,3% σε σχέση με το 2020 που είχαν ανέλθει σε 81.290. Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2018, η μεγαλύτερη αύξηση στο πλήθος των εγγραφών καταγράφηκε στον τομέα «Ενημέρωση και επικοινωνία» (40,4%) και στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (40,3%), ενώ μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (5,1%).

Σύμφωνα επίσης με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τη δημογραφία επιχειρήσεων, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων για το σύνολο των τομέων της οικονομίας ανήλθαν σε 15 πέρυσι, έναντι 19 το 2020.

Το δ' τρίμηνο πέρυσι, οι εγγραφές νέων επιχειρήσεων (ενάρξεις λειτουργίας επιχειρήσεων) για το σύνολο των τομέων της οικονομίας ανήλθαν σε 34.508, παρουσιάζοντας αύξηση 56,1% σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2020 που είχαν ανέλθει σε 22.113 και αύξηση 52,4% σε σχέση με το γ' τρίμηνο 2021 που είχαν ανέλθει σε 22.642.

Για τους τομείς οικονομικής δραστηριότητας με τη μεγαλύτερη συνεισφορά στον συνολικό κύκλο εργασιών, σύμφωνα με τα στοιχεία του Στατιστικού Μητρώου Επιχειρήσεων έτους αναφοράς 2018, η μεγαλύτερη αύξηση το δ' τρίμηνο 2021 σε σχέση με το δ' τρίμηνο 2020 καταγράφηκε στον τομέα «Μεταφορά και Αποθήκευση» (64,6%) και στον τομέα «Δραστηριότητες Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Υπηρεσιών Εστίασης» (40,2%), ενώ η μεγαλύτερη μείωση καταγράφηκε στον τομέα «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού» (25,8%) και στον τομέα «Κατασκευές» (1,2%).

Ενώ, οι πτωχεύσεις επιχειρήσεων, τόσο το δ' τρίμηνο 2021 όσο και το δ' τρίμηνο 2020 ανήλθαν σε 3.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά Μεγάλη Γεωγραφική Περιοχή της Ελλάδας, είναι:

-Βόρεια Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 3.737 εγγραφές σε σύνολο 8.787.

-Κεντρική Ελλάδα: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 6.143 εγγραφές σε σύνολο 10.266.

-Αττική: «Επαγγελματικές, Επιστημονικές και Τεχνικές Δραστηριότητες», με 1.953 εγγραφές σε σύνολο 10.408.

-Νησιά Αιγαίου- Κρήτη: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 2.959 εγγραφές σε σύνολο 5.047.

Οι τομείς οικονομικής δραστηριότητας, στους οποίους καταγράφηκε το μεγαλύτερο πλήθος εγγραφών νέων επιχειρήσεων, ανά κατηγορία Νομικής Μορφής επιχείρησης, είναι:

-Ατομικές Επιχειρήσεις: «Γεωργία, Δασοκομία και Αλιεία», με 13.280 εγγραφές σε σύνολο 26.558.

-Προσωπικές Επιχειρήσεις: «Χονδρικό και Λιανικό Εμπόριο, Επισκευή Μηχανοκίνητων Οχημάτων και Μοτοσικλετών», με 662 εγγραφές σε σύνολο 2.672.

-Κεφαλαιουχικές Επιχειρήσεις: «Διαχείριση Ακίνητης Περιουσίας», με 86 εγγραφές σε σύνολο 445.

-Λοιπές Νομικές Μορφές: «Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος, Φυσικού Αερίου, Ατμού και Κλιματισμού», με 836 εγγραφές σε σύνολο 4.833.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ