Αυξήσεις-φωτιά στις τιμές των ακινήτων

Αυξήσεις-φωτιά στις τιμές των ακινήτων

Το 3ο τρίμηνο του 2021, ο ετήσιος ρυθμός μεταβολής των τιμών των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε στο 7,9%.

Αύξηση 7,9% σημείωσαν στο 3ο τρίμηνο του έτους και σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 οι τιμές των ακινήτων στην Ελλάδα, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος.

Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ και β΄ τρίμηνο του 2021 η αύξηση σε σχέση με τα αντίστοιχα τρίμηνα του 2020 διαμορφώθηκε σε 4,3% και 6,2% αντίστοιχα, ενώ για το 2020 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,5%.

Πιο αναλυτικά, η αύξηση των τιμών το γ΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 7,6% για τα νέα διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 8,2% για τα παλαιά, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ και β΄ τρίμηνο του 2021 σημειώθηκε αύξηση των τιμών των νέων διαμερισμάτων κατά 4,5% και 6,2% αντίστοιχα, ενώ οι τιμές των παλαιών διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,1% και 6,2%, σε σύγκριση με το αντίστοιχα τρίμηνα του 2020. Για το 2020, οι τιμές για τα νέα και τα παλαιά διαμερίσματα αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 4,8% και 4,2% αντίστοιχα.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι η αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων το γ΄ τρίμηνο του 2021 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020 ήταν 9,8% στην Αθήνα, 8,7% στη Θεσσαλονίκη, 5,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 5,7% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ και β΄ τρίμηνο του 2021 η μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων διαμορφώθηκε σε 6,7% και 8,3% αντίστοιχα στην Αθήνα, 4,6% και 5,4% στη Θεσσαλονίκη, 2,1% και 4,4% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 1,3% και 3,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2020, η αύξηση των τιμών στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2019 ήταν 7,8%, 5,0%, 0,2% και 1,8% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το γ΄ τρίμηνο του 2021 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 8,3% σε σύγκριση με το γ΄ τρίμηνο του 2020. Με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, το α΄ και β΄ τρίμηνο του 2021 η αντίστοιχη μέση ετήσια αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις αστικές περιοχές ήταν 4,4% και 6,4%, ενώ για το 2020 η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε στο 4,7%.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ (1)

2019

2020 *

2020 *

2021 *

γ΄

δ΄*

α΄*

β΄*

γ΄*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,4

67,3

67,7

67,5

69,6

71,2

73,1

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

7,2

4,5

3,9

3,0

4,3

6,2

7,9

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

1. Νέα (έως 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

66,7

69,9

70,3

70,3

72,6

74,0

75,7

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

7,7

4,8

4,3

2,4

4,5

6,2

7,6

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

63,0

65,6

66,1

65,8

67,8

69,5

71,5

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

6,9

4,2

3,6

3,5

4,1

6,2

8,2

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Αθήνα

Δείκτης τιμών (2007=100)

63,9

68,9

69,4

70,0

72,2

74,1

76,2

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

10,6

7,8

6,8

6,2

6,7

8,3

9,8

2. Θεσσαλονίκη

Δείκτης τιμών (2007=100)

58,9

61,8

62,0

62,0

64,1

65,3

67,4

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

6,9

5,0

5,0

4,4

4,6

5,4

8,7

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,5

64,6

65,3

64,1

65,7

67,4

69,1

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

3,7

0,2

-0,2

-0,6

2,1

4,4

5,9

4. Λοιπές περιοχές

Δείκτης τιμών (2007=100)

67,7

69,0

69,2

68,1

70,4

71,6

73,1

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

4,5

1,8

1,5

-0,6

1,3

3,6

5,7

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)

Δείκτης τιμών (1997=100)

163,5

171,2

172,5

171,8

177,3

181,9

186,9

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

7,4

4,7

3,9

3,2

4,4

6,4

8,3

(1) Τυχόν διαφορές μεταξύ επιπέδων τιμών και μεταβολών στον πίνακα οφείλονται σε στρογγυλοποίηση.

* Προσωρινά στοιχεία.

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ