Απόστολος Πάνος (EGP): Τα πράσινα PPA’s είναι μια οικονομική και αξιόπιστη λύση

Απόστολος Πάνος (EGP): Τα πράσινα PPA’s είναι μια οικονομική και αξιόπιστη λύση

χοντας ως δεδομένο ότι το επίπεδο της συνεργασίας αναμένεται να αλλάξει εκ βάθρων τον τρόπο που λειτουργεί μέχρι σήμερα η αγορά, ο κ. Α. Πάνος εξήγησε ότι ο τελικός καταναλωτής μετατρέπεται εμμέσως σε επενδυτή εφόσον πρακτικά χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμα ένα νέο πράσινο έργο

Ο Απόστολος Πάνος, Eπικεφαλής Διαχείρισης Ενέργειας στην Enel Green Power Hellas (EGPH), συμμετείχε σήμερα στο 3ο συνέδριο για τις «ΑΠΕ και την Αποθήκευση Ενέργειας», που διοργανώθηκε από το Energy Press.

Συγκεκριμένα, μίλησε στη θεματική «PPAs – Δομικά, τεχνικά, νομικά και χρηματοοικονομικά θέματα» και παρουσίασε τα οφέλη που θα έχουν για τις εταιρείες, τους καταναλωτές και για το περιβάλλον οι διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ενέργειας. «Τα PPAs είναι πολλά περισσότερα από μια κοινή σύμβαση αγοραπωλησίας. Ουσιαστικά, πρόκειται για μακροπρόθεσμες συνεργασίες όπου δύο εταιρείες συνεργάζονται με σκοπό τη δημιουργία αμοιβαίας αξίας και την επίτευξη της βιώσιμης ανάπτυξης», ξεκίνησε την τοποθέτησή του, υπογραμμίζοντας ότι παγκοσμίως αλλάζει σταδιακά η κουλτούρα των εταιριών, καθώς η αρχή της βιωσιμότητας αποτελεί βασικό μοχλό της ανάπτυξης τους.
Έχοντας ως δεδομένο ότι το επίπεδο της συνεργασίας αναμένεται να αλλάξει εκ βάθρων τον τρόπο που λειτουργεί μέχρι σήμερα η αγορά, ο κ. Α. Πάνος εξήγησε ότι ο τελικός καταναλωτής μετατρέπεται εμμέσως σε επενδυτή εφόσον πρακτικά χρηματοδοτεί μακροπρόθεσμα ένα νέο πράσινο έργο. «Οι δύο πλευρές, δηλαδή ο παραγωγός ΑΠΕ και ο πελάτης, αξιολογούν το μοντέλο διατήρησης και ανάπτυξης της δραστηριότητάς τους. Ο μεν πρώτος, εκτιμά βάσει του επιχειρησιακού του μοντέλου ποια είναι η ελάχιστη αποζημίωση για μια δεκαετία με την οποία η επένδυσή του γίνεται βιώσιμη, ο δε δεύτερος, εκτιμά ποια τιμή στο ενεργειακό κόστος θα του επέτρεπε να παράγει ανταγωνιστικά και πράσινα προϊόντα».
Ο Επικεφαλής Διαχείρισης Ενέργειας της EGPH, αφού αναφέρθηκε στην ηγετική θέση που κατέχει η εταιρεία παγκοσμίως σχετικά με τις διμερείς συμβάσεις αγοραπωλησίας ενέργειας, με συμβόλαια άνω των 10 GW και πελάτες όπως η Google και η Facebook, ανέλυσε τις εφαρμογές ΑΠΕ συνδυαστικά με αποθήκευση που δίνουν προστιθέμενη αξία και πλεονεκτήματα στα PPAs με ΑΠΕ. «Η μείωση των αποκλίσεων άρα και του κόστους εξισορρόπησης, η αποφυγή απώλειας εσόδων λόγων περικοπών του δικτύου, το Energy Shifting / Arbitrage και το Capacity / Profile firming περιορίζουν τη στοχαστικότητα των ΑΠΕ και τις καθιστούν αξιόπιστες, ικανές μέχρι να εξυπηρετήσουν ακόμη και φορτία βάσης», σημείωσε και συνέχισε λέγοντας πως «στην Enel Green Power πιστεύουμε πολύ στις τεχνολογίες αποθήκευσης και επενδύουμε παγκοσμίως, έχοντας ήδη περισσότερα από 700MW σε λειτουργία και ένα πολύ φιλόδοξο πλάνο ανάπτυξης».
Ο κ. Πάνος, κλείνοντας την ομιλία του, επισήμανε ότι είναι επιτακτικό να ολοκληρωθούν άμεσα οι απαιτούμενες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προώθηση των έργων αποθήκευσης με ΑΠΕ, οι οποίες ωστόσο δεν θα δημιουργούν έργα διαφορετικών ταχυτήτων. «Στόχος μας είναι οι ΑΠΕ να καταστούν κύρια και αξιόπιστη πηγή παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Προς αυτή την κατεύθυνση θεωρούμε ότι ο συνδυασμός τους με τεχνολογίες αποθήκευσης τις μετατρέπει σε Πράσινες Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΚΑΜΠΗΕ), οι οποίες θα αντικαταστήσουν μέσο-μακροπρόθεσμα τις συμβατικές μονάδες».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ