ΟΔΔΗΧ: Στο -0,31% η απόδοση των ετήσιων εντόκων - Υπερκαλύφθηκε κατά 1,63 φορές

ΟΔΔΗΧ: Στο -0,31% η απόδοση των ετήσιων εντόκων - Υπερκαλύφθηκε κατά 1,63 φορές

Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1.018 εκατομμυρίων ευρώ

 

Σήμερα 8/9 διενεργήθηκε δημοπρασία εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 εβδομάδων, ύψους 625 εκατομμυρίων ευρώ.
Η απόδοση διαμορφώθηκε στο -0,31%. Υποβλήθηκαν συνολικές προσφορές ύψους 1,018 δισ. ευρώ, που υπερκάλυψαν το ζητούμενο ποσό κατά 1,63 φορά.

Η δημοπρασία πραγματοποιήθηκε μέσω των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς (Primary Dealers) και η ημερομηνία διακανονισμού είναι η Παρασκευή 10 Σεπτεμβρίου 2021.
Έγιναν δεκτές προσφορές μέχρι του ύψους του δημοπρατηθέντος ποσού, καθώς και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 187,5 εκατομμυρίων ευρώ.
Σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας των Βασικών Διαπραγματευτών Αγοράς μπορούν να υποβληθούν επιπλέον μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 30% επί του δημοπρατούμενου ποσού, έως την Πέμπτη 9 Σεπτεμβρίου 2021, στις 12 μ.μ.
Σημειώνεται ότι κατά τις δημοπρασίες δεν καταβάλλεται προμήθεια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ