ΕΛΣΤΑΤ: Μεγάλη άνοδος στις ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο

ΕΛΣΤΑΤ: Μεγάλη άνοδος στις ελληνικές εξαγωγές τον Απρίλιο


Αυξημένες επιδόσεις στο 4μηνο για σχεδόν όλους τους βασικούς εξαγωγικούς κλάδους

 

Σημαντική άνοδο σημείωσαν οι βασικοί εξαγωγικοί κλάδοι, το τετράμηνο του 2021 με τις ελληνικές εξαγωγές, να σημειώνουν κατακόρυφη άνοδο τον Απρίλιο.
Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία, της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του Συνδέσμου Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ), οι ελληνικές εξαγωγές (συμπεριλαμβανομένων των πετρελαιοειδών) ανήλθαν τον φετινό Απρίλιο σε 3,17 δισ. ευρώ, έναντι 2,11 δισ. τον αντίστοιχο μήνα του 2020, αυξημένες κατά 49,7%. Σημαντικά αυξήθηκαν και οι εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν σε 5,01 δισ. ευρώ (+56,8%), με αποτέλεσμα το εμπορικό έλλειμμα να διερυνθεί κατά 70,7%, σε σχέση με τον Απρίλιο του 2020.

Παρόμοια είναι η εικόνα των εμπορευματικών συναλλαγών της Ελλάδας και χωρίς τα πετρελαιοειδή για τον μήνα Απρίλιο του 2021. Αναλυτικότερα, χωρίς τα πετρελαιοειδή, οι ελληνικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 37,6% και ανήλθαν σε 2,40 δισ. ευρώ, ενώ οι εισαγωγές διευρύνθηκαν κατά 44,7% και διαμορφώθηκαν σε 3,82 δισ. ευρώ φέτος. Το εμπορικό έλλειμμα αυξήθηκε σημαντικά, κατά 58,8% και ανήλθε στο ποσό των 1,42 δισ. ευρώ.

Σε επίπεδο τετραμήνου, οι εξαγωγές της χώρας ήταν σημαντικά αυξημένες, κατά 18,3% με αποτέλεσμα να διαμορφωθούν σε 11,94 δισ. ευρώ φέτος. Οι εισαγωγές κατέγραψαν επίσης αύξηση, της τάξης του 12,7% και ανήλθαν σε 18,53 δισ. ευρώ, ενώ το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου αυξήθηκε κατά 3,8% στο διάστημα Ιανουαρίου-Απριλίου του 2021. Αν εξαιρέσουμε τα πετρελαιοειδή, οι εξαγωγές ήταν αυξημένες κατά 17,6% και οι εισαγωγές κατά 13,6%.

Σε κλαδικό επίπεδο, πέραν των μη ταξινομημένων προϊόντων, οι εξαγωγές των οποίων σημείωσαν μείωση στο τετράμηνο (κατά 1,7%), όλοι οι υπόλοιποι κλάδοι αύξησαν τις εξαγωγικές τους επιδόσεις. Αναλυτικότερα, αύξηση κατέγραψαν τα χημικά (+22,5%), τα τρόφιμα (+12,3%), τα βιομηχανικά προϊόντα (+14,5%), τα μηχανήματα- οχήματα (+19,3%), τα διάφορα βιομηχανικά προϊόντα (+13,9%), οι πρώτες ύλες (+48,5%), τα ποτά και καπνά (+17,2%) και τα λίπη και έλαια (+10,9%). Αναφορικά με τους εξαγωγικούς προορισμούς των ελληνικών προϊόντων για τον Απρίλιο του 2021, το 54% απεστάλη σε χώρες της Ε.Ε. (27) και το 46% σε Τρίτες χώρες. Τα αντίστοιχα ποσοστά τον Απρίλιο του 2020 ήταν 57,6% για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) και 42,4% για τις Τρίτες χώρες. Εξαιρώντας τα πετρελαιοειδή, τα ποσοστά διαμορφώθηκαν σε 64,8% για τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. (27) και σε 35,2% για τις Τρίτες χώρες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ