Καθορισμός ύψους βοηθήματος για παιδιά μετόχων-μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Καθορισμός ύψους βοηθήματος για παιδιά μετόχων-μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

Καθορισμός ύψους βοηθήματος οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας για παιδιά μετόχων και μερισματούχων του Μετοχικού Ταμείου Στρατού

«Για τους δικαιούχους που υποβάλλουν αίτηση από 01-01-2021 έως 31-12-2021 και δεν τους έχει καταβληθεί το βοήθημα οικογενειακής ή επαγγελματικής αυτοτέλειας, η τιμή μεριδίου, βάσει της οποίας υπολογίζεται το ύψος αυτού, δεν δύναται να είναι μικρότερη εκείνης του έτους 2011, ήτοι 7,6190 ευρώ». Αυτό προβλέπει κοινή απόφαση του υπουργού Εθνικής 'Αμυνας και του αναπληρωτή υπουργού Οικονομικών με την οποία τροποποιείται η υφιστάμενη

κοινή απόφαση των υφυπουργών Εθνικής 'Αμυνας και Οικονομικών για το «Βοήθημα Οικογενειακής ή Επαγγελματικής Αυτοτέλειας για τα παιδιά των μετόχων και Μερισματούχων του ΜΤΣ (σ.σ. Μετοχικού Ταμείου Στρατού)»

Με τη νέα προσθήκη προκαλείται επιβάρυνση του προϋπολογισμού (Π/Υ) του Μετοχικού Ταμείου Στρατού για το έτος 2021 ποσού 35.000.000 ευρώ, η οποία θα καλυφθεί από τις εγγεγραμμένες πιστώσεις του Π/Υ του Ταμείου, χωρίς να επηρεάζονται τα ανώτατα όρια πιστώσεών του για τα επόμενα έτη του ισχύοντος ΜΠΔΣ, (Μεσοπρόθεσμου Προγράμματος Δημοσιονομικής Στρατηγικής)

Η απόφαση αναρτήθηκε σήμερα στη Διαύγεια (09:19:48 π.μ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ