Τελευταία προθεσμία για τις δηλώσεις μισθωτηρίων συμβολαίων

Τελευταία προθεσμία για τις δηλώσεις μισθωτηρίων συμβολαίων

Αντίστροφα μετράει ο χρόνος για τους ιδιοκτήτες ακινήτων που δεν έχουν υποβάλει δηλώσεις για τα ακίνητα που ενοικιάζουν σε τρίτους.

Σύμφωνα με απόφαση της ΑΑΔΕ, παρατείνεται μέχρι τις 15 Φεβρουαρίου 2021 η προθεσμία για την υποβολή των «Δηλώσεων Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας», αρχικών ή τροποποιητικών, για μισθώσεις που ήταν σε ισχύ μέχρι και την 12η Ιουνίου 2020 με απόφαση του Διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργου Πιτσιλή.

Η παράταση αυτή καταλαμβάνει και τις μισθώσεις που είχαν συναφθεί πριν την 01.01.2014, για τις οποίες δεν υπήρχε υποχρέωση υποβολής «Δήλωσης Πληροφοριακών Στοιχείων Μίσθωσης Ακίνητης Περιουσίας». Σημειώνεται ότι η συγκεκριμένη παράταση είναι η τελευταία

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ