Προσφυγή κατά της Novartis προαναγγέλλει το υπουργείο Οικονομικών

Προσφυγή κατά της Novartis προαναγγέλλει το υπουργείο Οικονομικών

Το υπουργείο Οικονομικών και τα συναρμόδια υπουργεία θα κινηθούν νομικά κατά της Novartis για την αποκατάσταση της όποιας ζημιάς προκλήθηκε σε βάρος του Δημοσίου.

Όπως αναφέρεται στη σχετική ανακοίνωση, το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους γνωμοδότησε ομόφωνα σε Πλήρη Ολομέλεια, προτείνοντας, με σχετικό Πρακτικό, την εκ μέρους των αρμοδίων υπηρεσιών του Δημοσίου πραγματοποίηση συγκεκριμένων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών προς ικανοποίηση του ως άνω σκοπού.

Η κυβέρνηση είχε ζητήσει δια του υπουργείου Οικονομικών και των συναρμοδίων υπουργείων «την υπόδειξη των ενδεικνυόμενων δικαστικών και εξωδίκων ενεργειών για την αποκατάσταση της όποιας ζημίας και ηθικής βλάβης έχουν υποστεί οι ως άνω φορείς από μη νόμιμες ενέργειες της ανωτέρω εταιρείας».

Μετά τη γνωμοδότηση του οργάνου, τα υπουργεία «θα προβούν σε κάθε αναγκαία ενέργεια προς ανταπόκριση στις προτάσεις της Ολομέλειας του Ν.Σ.Κ., με σκοπό την αποκατάσταση των δικαιωμάτων και συμφερόντων των θιγομένων φορέων».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ