Πράσινο φως από το Eurogroup για την αποδέσμευση των 767 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Πράσινο φως από το Eurogroup για την αποδέσμευση των 767 εκατ. ευρώ στην Ελλάδα

Την εκταμίευση των 767 εκατ. ευρώ από τα κέρδη ομολόγων (SMP και ANFA) στην Ελλάδα ενέκρινε το Eurogroup στη σημερινή του συνεδρίαση.


Στη σχετική του ανακοίνωση το Eurogroup αναφέρει πως καλωσορίζει την αξιολόγηση της Ελλάδας από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς η οποία λαμβάνοντας υπόψιν και τις αρνητικές συνθήκες της πανδημίας διαπιστώνει πως η Ελλάδα έχει κάνει τις απαραίτητες ενέργειες για να υλοποιήσει τις μεταρρυθμίσεις που έχουν συμφωνηθεί. Οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης συνεχάρησαν τις ελληνικές αρχές για τα «έγκαιρα, στοχευμένα και προσωρινού χαρακτήρα μέτρα που ελήφθησαν για να μειωθεί ο αντίκτυπος από την πανδημία στις επιχειρήσεις, τους εργαζομένους και τον τομέα Υγείας». Παράλληλα, εξέφρασαν την ικανοποίησή τους για την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων υπό τις παρούσες συνθήκες και «κυρίως για την υιοθέτηση του νέου πτωχευτικού πλαισίου που αναμένεται να συμβάλει στην αντιμετώπιση σημαντικών προκλήσεων στον οικονομικό τομέα. Άλλοι τομείς στους οποίους έχει σημειωθεί καλή πρόοδος είναι η δημόσια διοίκηση, η ενέργεια, τα δημόσια έσοδα και η κοινωνική πρόνοια. Παράλληλα, οι αρχές έλαβαν τα κατάλληλα μέτρα για να αντιμετωπίσουν καθυστερήσεις λόγω της πανδημίας σε κομβικές μεταρρυθμίσεις κυρίως στον τομέα της Υγείας». «Καλούμε την Ελλάδα να διατηρήσει και όπου χρειάζεται να ενισχύσει τη μεταρρυθμιστική προσπάθεια» αναφέρεται στο ανακοινωθέν με το Eurogroup να υπογραμμίζει «τη σημασία να χρησιμοποιηθούν τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης στον μέγιστο βαθμό με την υλοποίηση μιας φιλόδοξης μεταρρυθμιστικής ατζέντας υπέρ της ανάπτυξης».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ