ΤτΕ: Πρόβλημα στο σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών ΔΙΑΣ

ΤτΕ: Πρόβλημα στο σύστημα διατραπεζικών συναλλαγών ΔΙΑΣ

Εκτός λειτουργίας έχει τεθεί η μεταφορά κεφαλαίων μέσω ΔΙΑΣ.

Σε ανακοινωσή της η Τράπεζα της Ελλάδας αναφέρει πως λόγω της ύπαρξης τεχνικού προβλήματος στην πανευρωπαϊκή πλατφόρμα πληρωμών, γνωστή ως TARGET2, δεν είναι εφικτή προς το παρόν, η διατραπεζική μεταφορά κεφαλαίων. Ως αποτέλεσμα του προβλήματος αυτού δεν είναι δυνατόν να γίνουν μεταφορές κεφαλαίων μέσω του συστήματος ΔΙΑΣ. Η διόρθωση του πανευρωπαϊκού αυτού τεχνικού προβλήματος αναμένεται να γίνει σύντομα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ