Αναμένεται παράταση για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Αναμένεται παράταση για την επιστρεπτέα προκαταβολή

Λήγει σήμερα η προθεσμία για τις επιχειρήσεις που είναι δικαιούχοι της δεύτερης φάσης της επιστρεπτέας προκαταβολής, ωστόσο δεν αποκλείεται να δοθεί παράταση με υπουργική απόφαση που ενδεχομένως να εκδοθεί εντός της ημέρας.

Η δεύτερη φάση προβλέπει τη χορήγηση δανείων ύψους 1,4 δισ. ευρώ και σε ατομικές επιχειρήσεις με ταμειακή μηχανή αλλά χωρίς προσωπικό, οι οποίες δεν είχαν δικαίωμα συμμετοχής στην πρώτη φάση της επιστρεπτέας προκαταβολής.

Δικαίωμα υποβολής έχουν, σύμφωνα με τη σχετική υπουργική απόφαση, οι εξής επιχειρήσεις:

  • Οι Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (Δ.Ε.Υ.Α.) και
  • Οι ιδιωτικές επιχειρήσεις κάθε νομικής μορφής, συμπεριλαμβανομένων των ατομικών, οι οποίες έχουν την έδρα τους ή μόνιμη εγκατάσταση στην Ελλάδα και λειτουργούν νομίμως.

Ενδιαφέρον μπορούν να εκδηλώσουν επιχειρήσεις οι οποίες:

  • Είτε δεν ήταν προβληματικές στις 31 Δεκεμβρίου 2019 και δεν έχουν στη διάθεσή τους προηγούμενη ενίσχυση, η οποία έχει κηρυχθεί ασυμβίβαστη με απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
  • Είτε πληρούν τις προϋποθέσεις του Κανονισμού 1407/και δεν έχουν ήδη εξαντλήσει το τιθέμενο στον Κανονισμό ανώτατο όριο, για την τριετία 2018-2020.

Τα στοιχεία που πρέπει να υποβάλλουν στην πλατφόρμα οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις είναι:

Για τους μήνες Ιανουάριο έως και Μάιο 2020:

α) επιχειρήσεις υποκείμενες σε ΦΠΑ, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών διακριτά για κάθε μήνα.

β) επιχειρήσεις μη υποκείμενες σε ΦΠΑ, απαλλασσόμενες και ειδικών καθεστώτων ΦΠΑ, συμπληρώνουν:

Τα ακαθάριστα έσοδα διακριτά για κάθε μήνα

Το σύνολο των ακαθαρίστων εσόδων του φορολογικού έτους 2019

Το σύνολο των εξόδων του φορολογικού έτους 2019.

Για τους μήνες Ιούνιο έως και Δεκέμβριο 2020, οι επιχειρήσεις, ανεξάρτητα από τα βιβλία που τηρούν, συμπληρώνουν τον κύκλο εργασιών ΦΠΑ ή τα ακαθάριστα έσοδα κάθε μήνα, κατά περίπτωση.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής:

  • Ατομικές επιχειρήσεις που δεν απασχολούσαν κανένα εργαζόμενο με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020 και δε διαθέτουν φορολογική ταμειακή μηχανή
  • Επιχειρήσεις που απασχολούσαν περισσότερους από χίλιους (1.000) εργαζόμενους με σχέση εξαρτημένης εργασίας την 1η Ιουνίου 2020
  • Επιχειρήσεις που είναι σε αδράνεια από τον Απρίλιο του 2019 και μετά, όπως αυτό προκύπτει από τα στοιχεία που τηρούνται στο φορολογικό Μητρώο της ΑΑΔΕ ή από την υποβολή μηδενικών δηλώσεων ΦΠΑ καθ' όλη την περίοδο αυτή.

Για την υποβολή της αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, δεν είναι απαραίτητο η επιχείρηση να υπάγεται σε κάποιον ΚΑΔ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ