Νέα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα μέτρα για τον κορονοϊό

Νέα πρόστιμα για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τα μέτρα για τον κορονοϊό

Υπεγράφη και εκδόθηκε η κοινή υπουργική απόφαση με τις κυρώσεις για τις επιχειρήσεις που παραβιάζουν τους κανόνες προστασίας από τον κορονοϊό.

Η νέα απόφαση προβλέπει πως για επιχειρήσεις που δεν τηρούν τις απαιτήσεις (τήρηση αποστάσεων και λοιπά μέτρα) επιβάλεται «ανάλογα με τον βαθμό διακινδύνευσης της δημόσιας υγείας, για κάθε παράβαση, με αιτιολογημένη πράξη της αρμόδιας αρχής, διοικητικό πρόστιμο από χίλια (1.000) έως πενήντα χιλιάδες (50.000) ευρώ και αναστολή λειτουργίας για χρονικό διάστημα από δεκαπέντε (15) έως ενενήντα (90) ημέρες».

Ειδικά για τις επιχειρήσεις έως 20 τ.μ. προβλέπονται τα εξής:

  • 1η παράβαση: Πρόστιμο 2.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 15 ημερολογιακές ημέρες
  • 2η παράβαση: Πρόστιμο 4.000 ευρώ και αναστολή λειτουργίας για 30 ημερολογιακές ημέρες
  • 3η παράβαση: α) Εντός τριών μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για 90 ημερολογιακές ημέρες, β) εντός έξι μηνών από την αρχική, αναστολή λειτουργίας για 60 ημερολογιακές ημέρες

Δείτε αναλυτικά την υπουργική απόφαση με τα μέτρα και τις κυρώσεις.

ΚΥΑ για τα μέτρα προστασίας από τον κορονοϊό

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ