Επ.Ανταγωνισμού: Ξεκίνησε η επεξεργασία στοιχείων 3.300 επιχειρήσεων υγειονομικού υλικού

Επ.Ανταγωνισμού: Ξεκίνησε η επεξεργασία στοιχείων 3.300 επιχειρήσεων υγειονομικού υλικού

Ξεκίνησε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού η επεξεργασία των στοιχείων 3.300 επιχειρήσεων παραγωγής, εισαγωγής και εμπορίας υγειονομικού υλικού.

Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία υγειονομικού υλικού απάντησε στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει ξεκινήσει η επεξεργασία των στοιχείων για την λειτουργία των κανόνων του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Όπως γνωστοποίησε με ανακοίνωσή της η επιτροπή, στις 20 Μαρτίου είχε σταλεί το ερωτηματολόγιο σε 4.056 επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή, εισαγωγή και εμπορία υγειονομικού υλικού. «Με τη λήξη της προθεσμίας, έγινε εξαγωγή των στοιχείων 3.300 περίπου εταιριών που απάντησαν στο ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο και έχει ήδη ξεκινήσει η επεξεργασία και ανάλυση των στοιχείων από πολυπληθή ομάδα ειδικών επιστημόνων, οικονομολόγων και οικονομέτρων, για την ταχεία ολοκλήρωση της διερεύνησης τυχόν αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών στην αλυσίδα διανομής των εν λόγω προϊόντων».

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού σημειώνει ότι έχει προχωρήσει ήδη και σε περαιτέρω έρευνα για τις επιχειρήσεις που δεν απάντησαν στο ερωτηματολόγιό της και αφήνει ανοικτό το ενδεχόμενο να επιβληθούν κυρώσεις.

Στο μεταξύ, ξεκίνησαν από την επιτροπή αυτεπάγγελτες έρευνες και σε κλάδους για τους οποίους υπήρχαν ενδείξεις προβλημάτων στον ανταγωνισμό και σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε όλη την αλυσίδα αξίας προϊόντων, κυρίως διατροφής (ενδεικτικά αναφέρονται οι ζωοτροφές, σιτηρά, γάλα, αυγά, κοτόπουλα και εσπεριδοειδή). Οι έρευνες πραγματοποιούνται και με την αποστολή ερωτηματολογίων καθώς και με τη διενέργεια επιτόπιων αιφνιδιαστικών ελέγχων με τη συνδρομή των περιφερειών, σε επιχειρήσεις και ενώσεις επιχειρήσεων.

Υπενθυμίζεται ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο των πρωτοβουλιών που έχει λάβει σε σχέση με την υγειονομική κρίση του κορονοϊού, έχει συστήσει ήδη από τις 20 Μαρτίου 2020 ειδική ομάδα κρούσης Covid-19_Competition, η οποία έχει προβεί σε δράσεις τόσο για την εφαρμογή των κανόνων ελεύθερου ανταγωνισμού σε νευραλγικούς τομείς της οικονομίας κατά την παρούσα συγκυρία, όπως στον κλάδο υγειονομικού υλικού και ιατρικού εξοπλισμού καθώς και στον ευρύτερο κλάδο τροφίμων, όσο και για την ενημέρωση επιχειρήσεων και κοινού.

Ενημέρωση επιχειρήσεων
Έργο, επίσης, της ομάδας κρούσης είναι η ενημέρωση των επιχειρήσεων και των πολιτών σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων του δικαίου του ανταγωνισμού, υπό την μορφή ερωταπαντήσεων. Τα θέματα που διαπραγματεύονται οι συγκεκριμένες ερωταπαντήσεις αφορούν στις περιπτώσεις που: α) κάθετες συμπράξεις αναφορικά με μέγιστες τιμές επιτρέπονται σε φυσικά ή και ηλεκτρονικά καταστήματα, β) οριζόντιες συμφωνίες μεταξύ πραγματικών ή/και δυνητικών ανταγωνιστών για ανταλλαγή πληροφοριών, έρευνα και ανάπτυξη, εμπορία, διανομή και διαχείριση προϊόντων, προσέλκυση και ανταλλαγή ανθρωπίνου δυναμικού επιτρέπονται, γ) νομοθετικές ρυθμίσεις με προσωρινό χαρακτήρα σε περίοδο κρίσης εξαιρούν συγκεκριμένες ενδεχομένως αντι-ανταγωνιστικές συμπεριφορές λόγω δημοσίου συμφέροντος, καθώς και αναφορικά με το δ) ποια πρέπει να είναι η συμπεριφορά μιας δεσπόζουσας επιχείρησης, ε) ποια η σχέση νομοθετικών μέτρων παρέμβασης και δικαίου του ανταγωνισμού, στ) τι προβλέπεται με την υπ’ αριθ. 68/2020 ΠΝΠ σχετικά με την αισχροκέρδεια και ζ) ποιες είναι οι προϋποθέσεις υπό τις οποίες επιτρέπεται η σύναψη συμφωνιών και αποφάσεων για τον προγραμματισμό της ποσότητας του νωπού γάλακτος που πρόκειται να παραχθεί για περίοδο έξι (6) μηνών από παραγωγούς και διάφορες ενώσεις τους.

Στην ιστοσελίδα Ομάδα Κρούσης κατά αντι-ανταγωνιστικών πρακτικών λόγω Covid-19, οι επιχειρήσεις και οι πολίτες μπορούν, επίσης, να δουν τις αντίστοιχες ενέργειες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, άλλων εθνικών αρχών ανταγωνισμού μελών-κρατών της ΕΕ καθώς και εθνικών αρχών ανταγωνισμού εκτός ΕΕ (Ηνωμένο Βασίλειο, ΗΠΑ, Αυστραλία, Ρωσία, Κίνα, Βραζιλία, Ινδία κλπ). Στη συγκεκριμένη σελίδα οι επιχειρήσεις μπορούν να ενημερωθούν για τις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις σε διάφορους κλάδους της οικονομίας σε άλλες χώρες, για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν ανακύψει από την υγειονομική κρίση και σε ποιες περιπτώσεις αυτές έχουν επιτραπεί από τις εθνικές αρχές ανταγωνισμού.

Πρωταρχικός στόχος της ομάδας αυτής είναι η δημιουργία ενός κόμβου συγκέντρωσης των ερωτημάτων φορέων και επιχειρήσεων σχετικά με πρωτοβουλίες που προτίθενται να λάβουν, και τη συμβατότητα αυτών με το δίκαιο ανταγωνισμού. Σε κάθε σχετικό ερώτημα, η ανταπόκριση της υπηρεσίας θα είναι άμεση.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπογραμμίζει στην ανακοίνωσή της ότι ενθαρρύνει τις επιχειρήσεις να απευθυνθούν σε αυτήν ως θεσμικό φορέα προστασίας του ελεύθερου ανταγωνισμού και δηλώνει «έτοιμη και πρόθυμη να παρέχει συμβουλή και καθοδήγηση στις επιχειρήσεις που έχουν αμφιβολίες και ερωτήσεις για την εφαρμογή των κανόνων ανταγωνισμού σε μία τέτοια εξαιρετική συγκυρία καθώς και να προσφέρει καθοδήγηση για κάθε πρωτοβουλία που θέλουν να αναλάβουν οι επιχειρήσεις».

Υπενθυμίζεται ότι σκοπός παραμένει η συνεχής προσαρμογή της ερμηνείας και εφαρμογής του δικαίου ανταγωνισμού στις νέες συνθήκες της οικονομίας, κατά τη διάρκεια και ύστερα από την κρίση δημόσιας υγείας λόγω της πανδημίας.


Τέλος, τονίζεται ότι η επιτροπή θα εξακολουθήσει να εξετάζει κατά άμεση προτεραιότητα, παράνομες συμπράξεις και μονομερείς καταχρηστικές πρακτικές που θα υποπέσουν στην αντίληψή της, μέσω καταγγελίας, αίτησης επιείκειας από μέλος καρτέλ, ή άλλων πηγών πληροφόρησης (τύπος, διαδίκτυο, δημόσιες ανακοινώσεις κ.λπ.) «και θα επιβάλλει αυστηρότατες κυρώσεις στις επιχειρήσεις που τυχόν εφαρμόζουν παρόμοιες αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές».

Για οποιοδήποτε ερώτημα προς την Ομάδα Κρούσης, αυτό μπορεί να γίνει με ηλεκτρονικό μήνυμα στο [email protected], αναφέροντας το όνομα, την ιδιότητα και τηλέφωνο επικοινωνίας καθώς και τηλεφωνικά στα τηλέφωνα 210 8809241, 697 8020662 και 210 8809219 κατά τις ώρες 10:00 π.μ. με 12:00 το μεσημέρι.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ