«Βούλιαξαν» οι εξαγωγές τον Μάρτιο

Σε πτωτική πορεία και οι εισαγωγές

«Βούλιαξαν» οι εξαγωγές τον Μάρτιο

Μειωμένες εμφανίζονται οι εξαγωγές τον Μάρτιο, που υποχώηρσαν κατά 11,2% σε ετήσια βάση σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ. Ανάλογη είναι η  εικόνα  και στις εισαγωγές.

Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές διαμορφώθηκαν στα 2.494,2 εκατ. ευρώ (2.767,7 εκατ. δολάρια) έναντι 2.808,8 εκατ. ευρώ (3.184,3 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 11,2%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή ήταν μειωμένη κατά 87,2 εκατ. ευρώ δηλαδή 4,4% και αυτή χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία καταγράφει πτώση κατά 71 εκατ. ευρώ, δηλαδή 3,6%, σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών ανήλθε στο ποσό των 4.282,5 εκατ. ευρώ (4.723,7 εκατ. δολάρια) έναντι 4.750,3 εκατ. ευρώ (5.353,0 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019 παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 9,8%. Χωρίς τα πετρελαιοειδή εμφανίζεται περιορισμός αξίας κατά 274,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,0%, ενώ η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία κατά το μήνα Μάρτιο 2020 παρουσίασε μείωση κατά 273,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 8,0%, σε σχέση με τον Μάρτιο 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου ανήλθε σε 1.788,3 εκατ. ευρώ (1.956,0 εκατ. δολάρια) έναντι 1.941,5 εκατ. ευρώ (2.168,7 εκατ. δολάρια) κατά τον ίδιο μήνα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 7,9%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση του ελλείμματος κατά 187,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 13,1%, ενώ στην αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία εμφανίζεται κάμψη κατά 202,9 εκατ. ευρώ, δηλαδή 14,1% σε σχέση με τον μήνα Μάρτιο 2019

Η εικόνα τριμήνου
Η συνολική αξία των εξαγωγών - αποστολών κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 7.982,0 εκατ. ευρώ (8.825,5 εκατ. δολάρια) έναντι 8.007,0 εκατ. ευρώ (9.119,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, εμφανίζοντας οριακή μείωση 0,3%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε αύξηση κατά 277,6 εκατ. ευρώ, δηλαδή 4,9% και η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 291,8 εκατ. ευρώ, δηλαδή 5,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019.

Η συνολική αξία των εισαγωγών - αφίξεων κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ανήλθε στο ποσό των 13.357,3 εκατ. ευρώ (14.682,1 εκατ. δολάρια) έναντι 13.628,8 εκατ. ευρώ (15.431 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας υποχώρηση, σε ευρώ 2,0%. Η αντίστοιχη αξία χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 41,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,4%. και χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε αύξηση κατά 19,1 εκατ. ευρώ, δηλαδή 0,2%, σε σχέση με το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2019.

Το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου κατά το χρονικό διάστημα Ιανουαρίου-Μαρτίου 2020 ανήλθε σε 5.375,3 εκατ. ευρώ (5.856,6 εκατ. δολάρια) έναντι 5.621,8 εκατ. ευρώ (6.312,0 εκατ. δολάρια) κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2019, παρουσιάζοντας μείωση, σε ευρώ, 4,4%. Το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή παρουσίασε μείωση κατά 319,3 εκατ. ευρώ, δηλαδή 7,4% και το αντίστοιχο μέγεθος χωρίς τα πετρελαιοειδή και τα πλοία παρουσίασε μείωση κατά 272,7 εκατ. ευρώ, δηλαδή 6,4%.