Πρόγραμμα Σταθερότητας: Ύφεση 7,9% στο δυσμενές σενάριο του ΥΠΟΙΚ

Πρόγραμμα Σταθερότητας: Ύφεση 7,9% στο δυσμενές σενάριο του ΥΠΟΙΚ

Δύο σενάρια για φέτος στο πρόγραμμα σταθερότητας που απεστάλη στην Κομισιόν

Με δύο σενάρια για την πορεία της οικονομίας εφέτος, το βασικό (ύφεση 4,7%) και το δυσμενές (ύφεση 7,9%), μετά τη λήψη μέτρων, απεστάλη από το υπουργείο Οικονομικών στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Πρόγραμμα Σταθερότητας, το οποίο απεικονίζει τις τελευταίες μακροοικονομικές και οικονομικές προβλέψεις.

Η οικοδόμηση των σεναρίων, λόγω της μεγάλης αβεβαιότητας παγκοσμίως λόγω της πανδημίας, ξεκινά από ένα αρχικό σενάριο ύφεσης 10% (χωρίς μέτρα), το οποίο, μετά τη λήψη των μέτρων που έχουν έως τώρα σχεδιαστεί, καταλήγει στο βασικό σενάριο με ύφεση 4,7%. Ενώ το δυσμενές σενάριο αρχίζει με ύφεση 13,2% για να καταλήξει, μετά τη λήψη των μέτρων, σε ύφεση 7,9%. Παράλληλα, το πρωτογενές αποτέλεσμα της Γενικής Κυβέρνησης κατά ESA, είναι έλλειμμα 1,9% στο βασικό σενάριο και έλλειμμα 2,8% στο δυσμενές σενάριο.

Η συνολική αξία των μέτρων, όπως έχουν αποτυπωθεί στο Πρόγραμμα Σταθερότητας, ανέρχεται σε 17,348 δισ. ευρώ (9,7% του ΑΕΠ) και το συνολικό ταμειακό κόστος τους σε 11,546 δισ. ευρώ (6,5% του ΑΕΠ) σε επίπεδο έτους και 12,349 δισ. ευρώ για τους μήνες έως τον Ιούνιο, εάν ληφθεί υπόψη ότι επιστροφές φορολογικών και ασφαλιστικών αναστολών θα πραγματοποιηθούν από τον Αύγουστο και μετά.

Το δημοσιονομικό κόστος των μέτρων ανέρχεται σε 10,349 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο (5,8% του ΑΕΠ) και 9,546 δισ. ευρώ (5,4% του ΑΕΠ) σε επίπεδο έτους, εάν ληφθούν υπόψη οι επιστροφές ορισμένων ποσών αναστολών έως το τέλος του έτους. Ειδικότερα, οι αναστολές φόρων και εισφορών ανέρχονται σε 2,332 δισ. ευρώ (1,3% του ΑΕΠ) και μετά τις επιστροφές σε 1,562 δισ. ευρώ (0,9% του ΑΕΠ). Το ταμειακό κόστος χορήγησης δανείων με εγγυήσεις είναι 2 δισ. ευρώ (1,1% του ΑΕΠ) και η συνολική χορήγηση δανείων με εγγυήσεις μετά τη μόχλευση είναι 7 δισ. ευρώ (3,9%). Το ταμειακό κόστος, το οποίο έχει άμεση σχέση με τα αποθέματα ταμειακών διαθεσίμων, είναι υψηλότερο και αγγίζει τα 12,35 δισ. ευρώ έως τον Ιούνιο.

Τα δημοσιονομικά και ταμειακά μέτρα που περιέχει το σενάριο είναι αυτά που έχουν έως τώρα νομοθετηθεί και σχεδιαστεί αναλυτικά. Δεν περιέχουν το συνολικό δημοσιονομικό και ταμειακό κόστος των μέτρων που θα απαιτηθούν και θα εξειδικευτούν το επόμενο χρονικό διάστημα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

*Επιδότηση βραχυχρόνιας εργασίας μέσω του προγράμματος SURE.

*Χορήγηση δανείων μέσω της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων.

*Νέο πλαίσιο επιδότησης δανείων πρώτης κατοικίας.

*Νέες πολιτικές που θα εφαρμοστούν σε συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας τους επόμενους μήνες (τουρισμό, μεταφορές κ.λπ.) και παρεμβάσεις ρευστότητας του Δημοσίου.

Με την υλοποίηση των ανωτέρω πολιτικών, η συνολική αξία των μέτρων που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση της πανδημίας, και η οποία αφορά πραγματική ρευστότητα για τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους εργαζομένους, ξεπερνά τα 24 δισ. ευρώ.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ