Το 14% των ελληνικών επιχειρήσεων σε υποχρεωτικό λουκέτο - Πίνακες και στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Μόνο το 1,5% μπορεί να πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές συναλλαγές

Το 14% των ελληνικών επιχειρήσεων σε υποχρεωτικό λουκέτο - Πίνακες και στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Περισσότερες από 205.000 επιχειρήσεις που απασχολούν πάνω από ένα εκατ. εργαζόμενους συνολικά βρίσκονται σε καθεστώς αναστολής λειτουργίας μετά από σχετική κρατική εντολή, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ.

Η συντριπτική πλειονότητα των επιχειρήσεων απασχολούν έως 9 εργαζόμενους, ενώ 255 εταιρείες απασχολούν πάνω από 250 εργαζόμενους η καθεμία και 242.000 συνολικά.

Η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας είναι το Νότιο Αιγαίο(34,4%) και η Περιφέρεια με το αντίστοιχο μικρότερο ποσοστό είναι η Πελοπόννησος(10,7%).

Η Περιφέρεια με το μεγαλύτερο ποσοστό απασχολούμενων ατόμων σε επιχειρήσεις σε αναστολή λειτουργίας είναι το Νότιο Αιγαίο (56,7%) και η Περιφέρεια με το αντίστοιχο μικρότερο ποσοστό είναι η Περιφέρεια Αττικής (20,7%).

Οι κλάδοι οικονομικής δραστηριότητας με ποσοστό επιχειρήσεων σε αναστολή λειτουργίας μεγαλύτερο από 80,0% είναι τα Καταλύματα (87,1%), οι Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης(80,9%), η Εκπαίδευση (88,8%)και οι Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας(86,7%).

Τα ποσοστά απασχολούμενων ατόμων σε επιχειρήσεις με αναστολή λειτουργίας των ανωτέρω κλάδων ανέρχονται σε 94,2% για τα Καταλύματα, σε 89,6% για τις Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης, σε 89,9% για την Εκπαίδευση και σε 90,2% για τις Αθλητικές δραστηριότητες και δραστηριότητες διασκέδασης και ψυχαγωγίας.

Η ΕΛΣΤΑΤ παραθέτει επίσης στοιχεία σχετικά με τη δυνατότητα διενέργειας ηλεκτρονικών συναλλαγών, από όπου προκύπτει ότι μόνο το 1,6% των επιχειρήσεων που έχουν τεθεί σε αναστολή έχει αυτή την ικανότητα. Στον τομέα του λιανεμπορίου το σχετικό ποσοστό διαμορφώνεται σε 2,5% ενώ στις υπηρεσίες εστίασης είναι 0,5%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ