Δικαιούχοι της «Επιταγής Κατάρτισης» των 600 ευρώ λογιστές και φοροτεχνικοί

Δικαιούχοι της «Επιταγής Κατάρτισης» των 600 ευρώ λογιστές και φοροτεχνικοί

Εντάσσονται ως δικαιούχοι, στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης και όλοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί, που ασκούν το επάγγελμα μέσω της συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα.

Δικαιούχοι της «Επιταγής Κατάρτισης» των 600 ευρώ λογιστές και φοροτεχνικοί μετά την αποδοχή από το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του αιτήματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος

Εντάσσονται ως δικαιούχοι, στο πρόγραμμα τηλεκατάρτισης και όλοι οι λογιστές – φοροτεχνικοί, που ασκούν το επάγγελμα μέσω της συμμετοχής τους σε νομικά πρόσωπα.


Επίσης, σημειώνει ο ΟΕΕ, έγινε δεκτό και το αίτημα του Φορέα μας, ώστε να ενταχθούν στο πρόγραμμα των 600€ και οι ΚΑΔ που είναι συναφείς με τις δραστηριότητες του οικονομολογικού επαγγέλματος και δεν είχαν μέχρι σήμερα ενταχθεί.

Από σήμερα και οι ενεργοί λογιστές - φοροτεχνικοί, με την ιδιότητα του εταίρου σε νομικό πρόσωπο, και όλοι πλέον οι οικονομολόγοι είναι δικαιούχοι της «Επιταγής Κατάρτισης των 600€», στο πλαίσιο της δράσης της ενίσχυσης των επιστημόνων, με προσόντα και δεξιότητες που αποτελούν εργαλεία για την αναβάθμιση της ποιότητας και της παραγωγικότητας της εργασίας τους.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ