«Οπλοστάσιο» από το Eurogroup κατά του κορονοϊού

Θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί, λένε οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης

«Οπλοστάσιο» από το Eurogroup κατά του κορονοϊού

Ρευστότητα δισεκατομμυρίων ευρώ και μέτρα που περιλαμβάνουν ακόμα και την αναβολή φορολογικών υποχρεώσεων για φυσικά πρόσωπα επιστρατεύει το Eurogroup στην προσπάθεια να αποφύγει τους υφεσιακούς κινδύνους του κορονοϊού.

Στη σημερινή του τηλεδιάσκεψη το Eurogroup εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του για όσους εργάζονται με κίνδυνο της ζωής τους για να σώσουν άλλες ζωές και τα μέλη του συμφώνησαν πως απαιτείται συντονισμένη δράση.

Το Eurogroup τονίζει πως το Σύμφωνο Σταθερότητας παρέχει την απαιτούμενη ευελιξία για τη διαχείριση της κατάστασης που έχει δημιουργηθεί και πως αυτή η ευελιξία θα αξιοποιηθεί πλήρως από τα κράτημέλη.

Παράλληλα και με διατύπωση που παραπέμπει στο «θα κάνουμε ό,τι απαιτείται για τη διατήρηση του ευρώ” του τέως προέδρου της ΕΚΤ Μάριο Ντράγκι, οι υπουργοί Οικονομικών της ευρωζώνης δηλώνουν πως «θα λάβουμε οποιοδήποτε άλλο αποφασιστικό μέτρο πολιτικής είναι απαραίτητο, συμπεριλαμβανομένων δημοσιονομικών μέτρων για την υποστήριξη της ανάπτυξης και της απασχόλησης».

Ήδη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ανακοινώσει μια επενδυτική πρωτοβουλία ύψους 37 δισ. ευρώ για την υποστήριξη των συστημάτων υγείας, των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και της αγοράς εργασίας, ενώ διαθέσιμα θα είναι άλλα 28 δισ. από τα διαρθρωτικά ταμεία. Περαιτέρω, Κομισιόν και Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων θα διαθέσουν 8 δισ. για τη στήριξη 100.000 επιχειρήσεων στην Ε.Ε. ενώ άλλα 20 δισ. θα μπορούν να διατεθούν γι ατη στήριξη 150.00 επιχειρήσεων. Έμφαση θα δοθεί στη στήριξη κλάδων που πλήττονται εντονότερα από την επιδημία του κορονοϊού και τα περιοριστικά μέτρα, όπως είναι οι μεταφορές και ο τουρισμός. Για τους συγκεκριμένους κλάδους προβλέπεται η λήψη φορολογικών μέτρων και η παροχή κρατικών εγγυήσεων, καθώς και η διαγραφή η αναβολή στην πληρωμή προστίμων για παραβιάσεις επί δημοσίων συμβάσεων. Για τους εργαζόμενους προβλέπεται η παροχή βραχυπρόθεσμης υποστήριξης, επιπλέον άδειας, αλλά και αναβολής στην αποπληρωμή του φόρου εισοδήματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ