ΣΕΒ: Δυνητικό όφελος 5,7 δισ. ευρώ από τις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ

ΣΕΒ: Δυνητικό όφελος 5,7 δισ. ευρώ από τις εργαλειοθήκες του ΟΟΣΑ

Oι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ συγκέντρωσαν συνολικά και αξιολόγησαν 2.312 νομοθετικά κείμενα (νόμους, ΠΔ, ΥΑ, ΚΥΑ, εγκυκλίους κ.ά.), εντόπισαν 1.276 διατάξεις που αποτελούν δυνητικά εμπόδια στον ανταγωνισμό, και διατύπωσαν τελικά 775 συστάσεις.

Στα 5,7 δισ. ευρώ εκτιμάται, σύμφωνα με τον ΣΕΒ, το όφελος για την ελληνική οικονομία από την εφαρμογή των συστάσεων του ΟΟΣΑ για τον ανταγωνισμό, που περιλαμβάνονται στις λεγόμενες «εργαλειοθήκες» του Οργανισμού.

Σε σχετική μελέτη για την εκτίμηση των επιπτώσεων από την εφαρμογή των τριών εργαλειοθηκών στη χώρα μας, ο ΣΕΒ ζητά επίσης την εφαρμογή τους και σε άλλους κλάδους της οικονομίας, όπου υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι δεν λειτουργεί ο ανταγωνισμός, όπως το κόστος ενέργειας, οι στρεβλώσεις του φορολογικού συστήματος, η μη πρόσβαση σε χρηματοδότηση υπό εύλογους όρους, η αδειοδότηση, η δημοπράτηση των κατασκευαστικών έργων, οι μεταφορές σε λιμάνια και αεροδρόμια, κ.α.

Σύμφωνα με την έκθεση του ΣΕΒ, στα τρία έργα αξιολόγησης των συνθηκών ανταγωνισμού στην Ελλάδα οι εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ συγκέντρωσαν συνολικά και αξιολόγησαν 2.312 νομοθετικά κείμενα (νόμους, ΠΔ, ΥΑ, ΚΥΑ, εγκυκλίους κ.ά.), εντόπισαν 1.276 διατάξεις που αποτελούν δυνητικά εμπόδια στον ανταγωνισμό, και διατύπωσαν τελικά 775 συστάσεις. Από αυτές η συντριπτική πλειονότητα (90 %) είχε υλοποιηθεί πλήρως μέχρι το καλοκαίρι του 2019.

Πρόκειται για συστάσεις που αφορούσαν μεταξύ άλλων τη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές, το bake off, τα σημεία πώλησης βρεφικού γάλακτος, το καθεστώς εκπτώσεων, προφορών και προωθητικών ενεργειών, τα Μη Συνταγογραφούμενα Φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.), το ωράριο λειτουργίας των φαρμακείων κ.ά., το χονδρικό εμπόριο, τον τουρισμό, κ.α.

«Σύμφωνα με τους εμπειρογνώμονες του ΟΟΣΑ, η έγκαιρη και ορθή υιοθέτηση των συστάσεων των έργων εκτιμάται ότι θα επιφέρει έναν αντίκτυπο ύψους Euro 5,7 δισ. στην Ελληνική οικονομία, λαμβάνοντας υπόψη 161 από τις 775 συνολικά συστάσεις για τις οποίες κατέστη εφικτή η ποσοτικοποίηση των οικονομικών επιπτώσεων», αναφέρει ο ΣΕΒ και προσθέτει: «Τα δυνητικά οφέλη αναμένονται κυρίως να προκύψουν είτε α) από το «πλεόνασμα καταναλωτή» (consumer surplus) μέσω της χαμηλότερης τιμής των αγαθών και υπηρεσιών που θα προκύψει, είτε β) από αυξημένη παραγωγικότητα και πωλήσεις για τις επιχειρήσεις μέσω της άρσης κανονιστικών εμποδίων στον ανταγωνισμό».

Σημειώνεται ότι από τα 5,7 δισ. το μεγαλύτερο ποσό (2,5 δισ.) αποδίδεται στη λειτουργία των καταστημάτων τις Κυριακές ενώ στα 740 εκατ. εκτιμάται το όφελος από τις αλλαγές στη νομοθεσία για τις εκπτώσεις - προσφορές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ