Νέα παράβολα για τα διπλώματα οδήγησης

Νέα παράβολα για τα διπλώματα οδήγησης

Την εισαγωγή νέων παραβόλων για την έκδοση και ανανέωση διπλωμάτων οδήγησης ανακοίνωσαν το υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών και η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του υπουργείου, δεν καταργούνται τα παλαιά παράβολα αλλά για την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών εισάγονται τα εξής νέα:

Ενοποιηµένο – Αρχική χορήγηση κατηγορίας (ΑΜ ή Α1 ή Α2 ή Α ή Β) 48,00€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 18,00€)

Ενοποιηµένο – Επέκταση σε κατηγορία (ΑΜ, Α1, Α2, Α, Β) 57,02€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 27,02€)

Ενοποιηµένο – Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) από ∆.Υ. 120,15€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 90,15€)

Ενοποιηµένο – Επέκταση σε κατηγορία (ΒΕ, C1, C, D1, D, C1E, CE, D1E, DE) 138,15€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 108,15€)

Ενιαίο – Ανανέωση κατηγοριών Άδειας Οδήγησης 98,00€ (ενοποιεί ανανέωση κατηγοριών 50,00 και εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 18€)

Ενιαίο – Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Κλοπή – Απώλεια 69,02€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και απώλεια ή κλοπή 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 9,02€)

Ενιαίο – Αντίγραφο εντύπου Αδείας Οδήγησης για Φθορά – Αλλοίωση 39,02€ (ενοποιεί εκτύπωση εντύπου 30,00€ και τέλος χαρτοσήµου 9,02€)

Στην «Κατηγορία 21 – Άδεια Οδήγησης» δεν καταργούνται τα παράβολα 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 2037, 2038.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ