Τελευταία ημέρα αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης

Τελευταία ημέρα αιτήσεων για το επίδομα θέρμανσης

Λιγότερες από 24 ώρες απομένουν για να κλείσει η εφαρμογή μέσω της οποίας γίνονται οι αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης.

Το συνολικό κονδύλι που θα διανεμηθεί έχει πλέον διαμορφωθεί στα 75 εκατ. ευρώ, καθώς ενσωματώθηκε σε αυτό το ποσό των 6,7 εκατ. ευρώ που επρόκειτο να διοχετευτεί για την ενίσχυση των εφημερίδων.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας, περίπου 600.000 είναι οι δικαιούχοι που έχουν εγκεκριμένη αίτηση, αριθμός αυξημένος κατά 100.000 σε σχέση με πέρυσι.

Το ενδεχόμενο να παραταθεί για λίγο η λειτουργία της πλατφόρμας για το επίδομα θέρμανσης στο Taxisnet δεν έχει αποκλειστεί, με τους αρμόδιους να σημειώνουν πως αυτό θα γίνει εφόσον υπάρχουν δικαιούχοι και, φυσικά, διαθέσιμα κονδυλια.

Το επίδομα φέτος δίνεται εμπροσθοβαρώς και θα πιστωθεί για το σύνολο της χειμερινής περιόδου στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέχρι την τελευταία ημέρα του 2019.

Οι δικαούχοι ορίζονται , με βάση την υπουργική απόφαση ως εξής:

Το ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημά τους που λαμβάνεται υπόψη για την επιβολή της ειδικής εισφοράς αλληλεγγύης του άρθρου 43Α του ν.4172/2013, ανεξάρτητα από την πηγή προέλευσής του, ανέρχεται έως 12.000 ευρώ για άγαμο υπόχρεο ή υπόχρεο σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και 20.000 ευρώ για έγγαμο υπόχρεο ή τους έγγαμους ή τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους έγγαμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση ή τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης και έχουν υποβάλει κοινή φορολογική δήλωση χωρίς τέκνα, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο.

Ομοίως, για τη μονογονεϊκή οικογένεια το ως άνω εισόδημα ανέρχεται σε 22.000 ευρώ, το οποίο προσαυξάνεται κατά 2.000 ευρώ για κάθε τέκνο μετά το πρώτο.

Για τον προσδιορισμό της οικογενειακής κατάστασης, του αριθμού των τέκνων καθώς και των εισοδηματικών κριτηρίων, χρησιμοποιούνται τα δεδομένα της Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, του φορολογικού έτους 2018.

Αν οι σύζυγοι υποβάλλουν χωριστή δήλωση λαμβάνεται ο μεγαλύτερος εκ του αριθμού τέκνων που έχει δηλωθεί σε μια εκ των δύο (2) δηλώσεων.

Τα δεδομένα της ίδιας ως άνω δήλωσης χρησιμοποιούνται και στις περιπτώσεις των εν διαστάσει ή διαζευγμένων συζύγων ή των φυσικών προσώπων που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης καθώς και των έγγαμων ή μερών συμφώνου συμβίωσης που υποβάλλουν ξεχωριστή φορολογική δήλωση ή τους εγγάμους που υποβάλλουν φορολογική δήλωση.

Επίσης, η συνολική αξία της ακίνητης περιουσίας υπόχρεου, συζύγου ή μέρους συμφώνου συμβίωσης και εξαρτώμενων τέκνων, που αναγράφονται στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος του φορολογικού έτους 2018, να μην υπερβαίνει το ποσό των 130.000 ευρώ για τους άγαμους, τους υπόχρεους σε κατάσταση χηρείας ή εν διαστάσει και το ποσό των 250.000 ευρώ για τους έγγαμους ή μέρη συμφώνου συμβίωσης και τις μονογονεϊκές οικογένειες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ