Κοντά στο 0 το επιτόκιο των 12μηνων γραμματίων

Κοντά στο 0 το επιτόκιο των 12μηνων γραμματίων

Στο 0,07% διαμορφώθηκε το επιτόκιο των εντόκων γραμματίων διάρκειας 52 γραμματίων που δημοπράτησε σήμερα ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους (ΟΔΔΗΧ).

Συνολικά αντλήθηκαν 625 εκατ. ευρώ, ενώ έγιναν δεκτές και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 812,5 εκατ. ευρώ.