Αύξηση 1,2% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο

Αύξηση 1,2% σημείωσε η βιομηχανική παραγωγή τον Σεπτέμβριο

Οι μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας

Αύξηση 1,2% παρουσίασε ο γενικός δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, όπως ανακοίνωσε σήμερα η ΕΛΣΤΑΤ

Σημειώνεται ότι κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2018 με το 2017 είχε σημειωθεί αύξηση 3,3%. Παράλληλα, ο μέσος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, παρουσίασε αύξηση 0,8%. Ο εποχικά διορθωμένος Γενικός Δείκτης Βιομηχανικής Παραγωγής του μηνός Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019, παρουσίασε αύξηση 1,0%.

Σύγκριση Σεπτεμβρίου 2019 με Σεπτέμβριο 2018

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,2% τον μήνα Σεπτέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Σεπτεμβρίου 2018, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:
• Κατά 4,5% του Δείκτη Μεταποίησης. Στην αύξηση αυτή συνέβαλαν, κυρίως, οι αυξήσεις των δεικτών των διψήφιων κλάδων: βιομηχανίας τροφίμων, παραγωγής προϊόντων καπνού, εκτυπώσεων και αναπαραγωγής προεγγεγραμμένων μέσων, παραγωγής βασικών φαρμακευτικών προϊόντων και φαρμακευτικών σκευασμάτων, κατασκευής ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, κατασκευής μηχανοκίνητων οχημάτων, ρυμουλκούμενων και ημιρυμουλκούμενων οχημάτων.
• Κατά 1,3% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:
• Κατά 1,9% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων. Στη μείωση αυτή συνέβαλε κυρίως η μείωση του δείκτη των διψήφιων κλάδων: εξόρυξης άνθρακα και λιγνίτη, άντλησης αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου, υποστηρικτικών δραστηριοτήτων εξόρυξης.
• Κατά 9,4% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Σύγκριση μέσου δείκτη

Η αύξηση του διορθωμένου ως προς το πλήθος των εργάσιμων ημερών Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 0,8% της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη της περιόδου Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2018, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:
• Κατά 2,0% του Δείκτη Μεταποίησης.
• Κατά 0,7% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:
• Κατά 12,0% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
• Κατά 2,0% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

Σύγκριση Σεπτεμβρίου 2019 με Αύγουστο 2019

Η αύξηση του εποχικά διορθωμένου Γενικού Δείκτη Βιομηχανικής Παραγωγής κατά 1,0% τον μήνα Σεπτέμβριο 2019, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Αυγούστου 2019, προήλθε από τις ακόλουθες μεταβολές των δεικτών των επιμέρους τομέων βιομηχανίας:

1. Από την αύξηση:
• Κατά 15,3% του Δείκτη Ορυχείων – Λατομείων.
• Κατά 1,6% του Δείκτη Μεταποίησης.
• Κατά 0,2% του Δείκτη Παροχής Νερού.

2. Από τη μείωση:
• Κατά 2,9% του Δείκτη Παροχής Ηλεκτρικού Ρεύματος.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ