Στο 3% η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο α’ επτάμηνο 2019

Στο 3% η αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στο α’ επτάμηνο 2019

Ανοδική ήταν η πορεία των ελληνικών εξαγωγών τόσο τον Ιούλιο 2019, όσο και στο διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2019 με την αύξηση να διαμορφώνεται σε 3%, αναφέρει ο ΣΕΒΕ.

Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία που δημοσίευσε την Παρασκευή 06.09.19 η Ελληνική Στατιστική Αρχή και επεξεργάστηκε το Ινστιτούτο Εξαγωγικών Ερευνών και Σπουδών (ΙΕΕΣ) του ΣΕΒΕ, οι ελληνικές εξαγωγές διαμορφώθηκαν σε €3.174,2 εκατ. τον Ιούλιο 2019, έναντι €2.961,2 εκατ. τον Ιούλιο 2018, με την αύξηση να ανέρχεται σε 7,2%. Ανοδικά, και συγκεκριμένα κατά €322,1 εκατ., μεταβλήθηκαν και οι ελληνικές εισαγωγές, οι οποίες ανήλθαν στο ποσό των €5.002,3 εκατ., διαμορφώνοντας έλλειμμα στο εμπορικό μας ισοζύγιο της τάξης των €1.828,0 εκατ.

Πίνακας 1. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιούλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιούλ 19

Ιούλ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

3.174,2

2.961,2

213,0

7,2%

Εισαγωγές

5.002,3

4.680,2

322,1

6,9%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-1.828,0

-1.719,0

109,0

6,3%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε επίπεδο επτάμηνου, οι εξαγωγές συνέχισαν την ανοδική τους πορεία και διαμορφώθηκαν σε €20.006,8 εκατ., σημειώνοντας αύξηση κατά €580,8 εκατ., δηλαδή 3,0% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα του 2018. Σημαντική άνοδος παρατηρείται στις εισαγωγές αγαθών καθώς αυτές αυξήθηκαν κατά €1.613,2 εκατ. και διαμορφώθηκαν σε €32.827,6 εκατ. Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω μεταβολών, το εμπορικό έλλειμμα διογκώθηκε περαιτέρω κατά €1.032,4 εκατ. και ανήλθε σε €12.820,8 εκατ. στο α’ επτάμηνο 2019.

Πίνακας 2. Εξωτερικό εμπόριο αγαθών Ελλάδας, Ιανουάριος-Ιούλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Ιούλ 19

Ιαν-Ιούλ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Εξαγωγές

20.006,8

19.426,0

580,8

3,0%

Εισαγωγές

32.827,6

31.214,4

1.613,2

5,2%

Εμπορικό Ισοζύγιο

-12.820,8

-11.788,4

1.032,4

8,8%

Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

Σε κλαδικό επίπεδο, οι εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων μειώθηκαν κατά €15,8 εκατ., ήτοι 0,5% και διαμορφώθηκαν σε €3.112,8 εκατ., ενώ και τα λίπη και έλαια συνέχισαν την καθοδική τους πορεία με τη μείωση στο α’ επτάμηνο 2019 να διαμορφώνεται σε 47,0%. Αντίθετα, ανοδική ήταν η πορεία των εξαγωγών των υπόλοιπων κλάδων της ελληνικής οικονομίας και συγκεκριμένα των τροφίμων κατά €46,5 εκατ., ήτοι 1,7%, των χημικών κατά €349,6 εκατ., ήτοι 17,1%, των μηχανημάτων και οχημάτων κατά €37,1 εκατ., ήτοι 2,1%, των διάφορων βιομηχανικών προϊόντων κατά €330,3 εκατ., ήτοι 25,8%, των πρώτων υλών κατά €101,3 εκατ., ήτοι 13,6% και των ποτών και καπνών κατά €30,3 εκατ., ήτοι 7,2%.

Πίνακας 3. Εξαγωγές ανά κλάδο, χωρίς πετρελαιοειδή, Ιανουάριος-Ιούλιος 2018/2019

(ποσά σε εκατ. €)

Ιαν-Ιούλ 19

Ιαν-Ιούλ 18

Διαφορά 19/18

ΕΤ 19/18

Βιομηχανικά

3.112,8

3.128,6

-15,8

-0,5%

Τρόφιμα

2.788,0

2.741,5

46,5

1,7%

Χημικά

2.397,4

2.047,8

349,6

17,1%

Μηχ/τα-Οχήματα

1.813,1

1.776,0

37,1

2,1%

Διαφ. Βιομηχανικά

1.610,0

1.280,0

330,0

25,8%

Πρώτες Ύλες

847,3

746,0

101,3

13,6%

Ποτά-Καπνά

448,6

418,3

30,3

7,2%

Λίπη-Έλαια

242,2

457,2

-215,0

-47,0%


Πηγή: ΕΛΣΤΑΤ, Επεξεργασία: ΙΕΕΣ-ΣΕΒΕ, ΕΤ: Ετήσια Τάση

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ