Το καλοκαίρι έφερε την αύξηση της προσωρινής απασχόλησης

Στο 17,6% η ανεργία

Το καλοκαίρι έφερε την αύξηση της προσωρινής απασχόλησης

Με την είσοδο για τα καλά στην τουριστική περίοδο ήρθε και η αύξηση της μερικής απασχόλησης έναντι της πλήρους, σύμφωνα με την “Εργάνη” του υπουργείου Εργασίας.

Τον Ιούνιο καταγράφεται αύξηση της μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα, καθώς προκύπτει θετικό ισοζύγιο προσλήψεων – αποχωρήσεων κατά 31.407 θέσεις εργασίας.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τα στοιχεία των ροών μισθωτής απασχόλησης του Ιουνίου, οι αναγγελίες πρόσληψης ανήλθαν σε 289.489, ενώ οι αποχωρήσεις σε 258.082. Από τις 258.082 συνολικά αποχωρήσεις, οι 93.144 προήλθαν από οικειοθελείς αποχωρήσεις και οι 164.938 από καταγγελίες συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεις συμβάσεων ορισμένου χρόνου.

Από τη σύγκριση των στοιχείων των δύο μηνών, Ιούνιος 2019 και Ιούνιος 2018, προκύπτει μειωμένη επίδοση κατά 2.213 λιγότερων θέσεων εργασίας για τον Ιούνιο 2019.

Ο Ιούνιος 2019 είναι ο πέμπτος σε σειρά μήνας που παρουσιάζει θετικό ισοζύγιο στις ροές μισθωτής απασχόλησης στον ιδιωτικό τομέα,

Αθροιστικά για την περίοδο Ιανουάριος – Ιούνιος 2019, οι αναγγελίες προσλήψεων ανήλθαν στις 1.419.602 θέσεις εργασίας και οι αποχωρήσεις έφτασαν τις 1.123.136, εκ των οποίων οι 654.442 ήταν αποτέλεσμα καταγγελιών συμβάσεων αορίστου χρόνου ή λήξεων συμβάσεων ορισμένου χρόνου και οι 468.694 οικειοθελείς αποχωρήσεις. Έτσι, το ισοζύγιο των ροών μισθωτής απασχόλησης του πρώτου εξαμήνου του έτους 2019 είναι θετικό και διαμορφώνεται στις 296.466 νέες θέσεις εργασίας, αποτελώντας την δεύτερη υψηλότερη επίδοση πρώτου εξαμήνου έτους από το 2001 μέχρι σήμερα.

Για τον Ιούνιο οι αναγγελίες προσλήψεων για θέσεις μερικής απασχόλησης έφτασαν τις 128.317 και ξεπέρααν τις πλήρους που περιορίστηκαν σε 125.618. Αυτός ήταν και ο πρώτος μήνας που η πλήρης απασχόληση υπολείπεται της μερικής στο 2019.

Συνολικά στο πρώτο εξάμηνο υπήρχαν 686.303 θέσεις πλήρους απασχόλησης από το σύνολο των 1.419.602 προσλήψεων, δείχνοντας τη σαφή κυριαρχία των ελαστικότερων μορφών απασχόλησης που συνολικά (μερική απασχόληση και εκ περιτροπής) ξεπερνούν τις 730.000.

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

Αναγγελίες Πρόσληψης

Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης

Καταγγελίες Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου

Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧ/ΣΕΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

Δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης

100.241

37.241

7.134

20.917

65.292

34.949

Καταλύματα

43.056

7.021

1.151

9.075

17.247

25.809

Λιανικό εμπόριο

20.911

8.489

2.875

2.267

13.631

7.280

Βιομηχανία Τροφίμων

11.005

3.347

1.162

2.352

6.861

4.144

Χονδρικό εμπόριο

11.986

4.747

2.239

1.944

8.930

3.056

Δημιουργικές δραστηριότητες, τέχνες και διασκέδαση

4.764

773

377

3.893

5.043

-279

Επισκευή και εγκατάσταση μηχανημάτων και εξοπλισμού

1.521

474

974

418

1.866

-345

Δραστηριότητες απασχόλησης

3.385

1.008

49

2.712

3.769

-384

Δραστηριότητες κοινωνικής μέριμνας χωρίς παροχή καταλύματος

971

266

258

949

1.473

-502

Εκπαίδευση

11.059

2.111

7.648

55.453

65.212

-54.153


ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ

Αναγγελίες Πρόσληψης

Αναγγελίες Οικειοθελούς Αποχώρησης

Καταγγελίες Συμβάσεων Αορίστου Χρόνου

Λήξεις Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου

ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΩΝ

ΙΣΟΖΥΓΙΟ

15 - 24

78.215

23.579

3.911

15.097

42.587

35.628

25 - 29

45.912

17.605

5.446

21.784

44.835

1.077

30 - 44

99.640

33.579

15.549

60.633

109.761

-10.121

45 - 64

64.004

17.896

10.266

31.245

59.407

4.597

64 +

1.718

485

253

754

1.492

226

ΣΥΝΟΛΟ

289.489

93.144

35.425

129.513

258.082

31.407

Στο μεταξύ η ΕΛΣΤΑΤ ανακοίνωσε πως το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας τον Απρίλιο του 2019 ανήλθε σε 17,6% έναντι 19,8% τον Απρίλιο του 2018 και του αναθεωρημένου προς τα άνω 18,2% τον Μάρτιο του 2019. Το σύνολο των απασχολούμενων, κατά τον Απρίλιο του 2019, εκτιμάται ότι ανήλθε σε 3.891.618 άτομα.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ