Ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων

Ανεβαίνουν οι τιμές των ακινήτων

Σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος στο πρώτο τρίμηνο οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4% σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του 2018.

Για το σύνολο του 2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν με μέσο ετήσιο ρυθμό 1,6% (0,5%, 1,2%, 2,2% και 2,6% το α΄, β΄, γ΄ και δ΄ τρίμηνο του 2018 αντίστοιχα), έναντι μείωσης 1,0% το 2017.

Συγκεκριμένα, η αύξηση των τιμών το α΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 ήταν 4,0% για τα “νέα” διαμερίσματα, δηλ. ηλικίας έως 5 ετών, και 3,9% για τα “παλαιά”, δηλ. ηλικίας άνω των 5 ετών. Για το σύνολο του 2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η αύξηση των τιμών σε σχέση με το 2017 ήταν 1,8% για τα “νέα” διαμερίσματα, έναντι μείωσης 0,8% το 2017, ενώ η αντίστοιχη αύξηση για τα “παλαιά” διαμερίσματα ήταν 1,4% το 2018, έναντι μείωσης 1,2% το 2017.

Από την ανάλυση των στοιχείων κατά γεωγραφική περιοχή προκύπτει ότι οι τιμές των διαμερισμάτων το α΄ τρίμηνο του 2019 σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2018 αυξήθηκαν κατά 5,8% στην Αθήνα, 3,9% στη Θεσσαλονίκη, 1,9% στις άλλες μεγάλες πόλεις και 2,6% στις λοιπές περιοχές της χώρας. Για το σύνολο του 2018, με βάση τα αναθεωρημένα στοιχεία, η μέση αύξηση των τιμών των διαμερισμάτων στις ίδιες περιοχές σε σχέση με το 2017 ήταν 2,5%, 1,0%, 0,7% και 0,9% αντίστοιχα. Τέλος, για το σύνολο των αστικών περιοχών της χώρας, το α΄ τρίμηνο του 2019 οι τιμές των διαμερισμάτων αυξήθηκαν κατά 4,4% σε σύγκριση με το α΄ τρίμηνο του 2018, ενώ για το σύνολο του 2018, η μέση ετήσια αύξηση διαμορφώθηκε σε 1,6%, έναντι μείωσης κατά 1,1% το 2017.

ΔΕΙΚΤΕΣ ΤΙΜΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

2017

2018 *

2018 *

2019 *

α΄

β΄*

γ΄*

δ΄*

α΄*

Ι. ΣΥΝΟΛΟ

Δείκτης τιμών (2007=100)

59,0

59,9

59,3

59,7

60,1

60,6

61,6

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,0

1,6

0,5

1,2

2,2

2,6

4,0

ΙΙ. ΚΑΤΑ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑ

1. Νέα (έως 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

60,7

61,8

61,2

61,6

62,0

62,5

63,6

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-0,8

1,8

0,7

1,3

2,6

2,7

4,0

2. Παλαιά (άνω των 5 ετών)

Δείκτης τιμών (2007=100)

57,9

58,8

58,1

58,6

59,0

59,4

60,4

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,2

1,4

0,3

1,1

1,9

2,5

3,9

ΙΙΙ. ΚΑΤΑ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ

1. Αθήνα

Δείκτης τιμών (2007=100)

56,2

57,7

56,5

57,3

58,1

58,7

59,8

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,0

2,5

0,8

1,7

3,4

4,3

5,8

2. Θεσσαλονίκη

Δείκτης τιμών (2007=100)

54,5

55,0

54,6

54,8

54,8

55,8

56,8

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,4

1,0

0,2

0,4

1,3

2,0

3,9

3. Άλλες μεγάλες πόλεις

Δείκτης τιμών (2007=100)

61,6

62,1

61,9

62,1

62,1

62,3

63,1

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,1

0,7

0,2

1,0

0,9

0,9

1,9

4. Λοιπές περιοχές

Δείκτης τιμών (2007=100)

64,1

64,7

64,4

64,6

64,7

65,0

66,1

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-0,7

0,9

0,2

0,7

1,5

1,3

2,6

5. Αστικές περιοχές (σύνολο)

Δείκτης τιμών (1997=100)

149,6

152,0

149,9

151,4

152,8

153,8

156,4

(%) μεταβολή έναντι προηγούμενου έτους

-1,1

1,6

0,2

1,2

2,2

2,9

4,4

Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ