Β. Μακεδονία: Κάθε χρόνο η φτώχεια μεγαλώνει

Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά στην Βόρεια Μακεδονία κερδίζουν περίπου 6.000 ευρώ ετησίως ή 500 ευρώ τον μήνα

Β. Μακεδονία: Κάθε χρόνο η φτώχεια μεγαλώνει

Μόνο στο 2,7% των πολιτών στα αστικά κέντρα και στο 3,2% των πολιτών στις αγροτικές κοινότητες επαρκεί το εισόδημά τους για την κάλυψη των μηνιαίων αναγκών τους, σύμφωνα με έρευνα που πραγματοποίησε η κρατική στατιστική υπηρεσία.

Από την άλλη πλευρά, περισσότερο από το ένα τέταρτο, ή το 28,6%, λένε ότι είναι πολύ δύσκολο για αυτούς να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Κατά μέσο όρο, τα νοικοκυριά στην Βόρεια Μακεδονία κερδίζουν περίπου 6.000 ευρώ ετησίως, ή 500 ευρώ το μήνα. Το φτωχότερο 20% αυτών, ωστόσο, έχει μόνο το ένα τρίτο αυτού του ποσού, ή 2.000 ευρώ ετησίως και 173 ευρώ το μήνα.

Το πλουσιότερο 20%, από την άλλη πλευρά, έχει περίπου 11.000 ευρώ κατά μέσο όρο το χρόνο, ή 907 ευρώ το μήνα. Οι στατιστικές αποκαλύπτουν ότι από το εισόδημα όλων των νοικοκυριών της Βόρειας Μακεδονίας, μόνο το 5,6% ανήκει στα φτωχότερα 20% και το 40% στο πλουσιότερο 20% του πληθυσμού.

Το ποσοστό της φτώχειας, που υπολογίζεται με βάση τις συστάσεις της Eurostat, παρουσιάζει άνοδο. Το 2015 ήταν 21,5%, το 2016 21,9% και το 2017 22,2%.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ