“Λαβράκια” έπιασαν το 2018 οι Εσωτερικές Υποθέσεις της ΑΑΔΕ

“Λαβράκια” έπιασαν το 2018 οι Εσωτερικές Υποθέσεις της ΑΑΔΕ

Μια πολυάσχολη χρονιά ήταν για τη Διεύθυνση Εσωτερικών Υποθέσεων της ΑΑΔΕ το 2018, στη διάρκεια του οποίου πραγματοποιήθηκαν 143 έλεγχοι, από τους οποίους προέκυψαν ποινικά αδικήματα και πειθαρχικά παραπτώματα για 43 υπαλλήλους.

Συνολικά στο προηγούμενο έτος η διεύθυνση:

  • Διενήργησε 43 επιτόπιους αιφνιδιαστικούς ελέγχους, για αποκάλυψη παραβατικής συμπεριφοράς.
  • Καταλόγισε σε βάρος υπαλλήλων 26.189.400 ευρώ (πλέον προσαυξήσεων), κυρίως από παράνομες επιστροφές Φ.Π.Α.
  • Ολοκλήρωσε 14 Εισαγγελικές Παραγγελίες και οι Πορισματικές Εκθέσεις των Οικονομικών Επιθεωρητών διαβιβάστηκαν στους αρμόδιους Εισαγγελικούς Λειτουργούς.
  • Διενήργησε και ολοκλήρωσε 133 Ελέγχους Περιουσιακής Κατάστασης (Ε.Π.Κ.) σε υπαλλήλους, από τους οποίους προέκυψε ότι για 9 υπαλλήλους δεν δικαιολογήθηκε η απόκτηση περιουσιακών τους στοιχείων, συνολικού ποσού 4.471.708 ευρώ. Οι φάκελοι υποθέσεων διαβιβάστηκαν στο Ελεγκτικό Συνέδριο για καταλογισμό υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου.
  • Υποδέχθηκε 306 καταγγελίες, δημιούργησε αντίστοιχους φακέλους υποθέσεων, προέβη σε αξιολόγησή τους και δρομολόγησε τους φακέλους αρμοδίως, για τις προβλεπόμενες ενέργειες (έκδοση εντολών Προκαταρκτικών Εξετάσεων, Ε.Π.Κ. κ.λπ.).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ