Αναβάθμιση της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες από την Moody’s

Αναβάθμιση της Ελλάδας κατά δύο βαθμίδες από την Moody’s

Στο Β1, από Β3 που ήταν πριν, αναβάθμισε την πιστοληπτική αξιολόγηση της Ελλάδας η Moody’s.

Επίσης, ο οίκος αναθεώρησε προς τα κάτω την εκτίμησή του για τις προοπτικές της οικονομίας τις οποίες χαρακτηρίζει τώρα σταθερές έναντι θετικών πριν.

Στο αιτιολογικό της η Moody’s αναφέρει πως οι μεταρρυθμίσεις που έχουν υλοπιηθεί αρχίζουν να αποδίδουν καρπούς. Η ενίσχυση της οικονομίας σε συνδυασμό με την επιτήρηση από την πλευρά των δανειστών αναμένεται να μειώσει περαιτέρω τους κινδύνους ακύρωσης μεταρρυθμίσεων.

Η ισχυρή δημοσιονομική απόδοση έχει πλέον εδραιωθεί και είναι πιθανό να παραμείνει δεδομένου ότι το μεγαλύτερο μέρος της δημοσιονομικής βελτίωσης οφείλεται σε διαρθρωτικά μέτρα. Η βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους διασφαλίζεται μεσοπρόθεσμα λόγω της συμφωνίας απομείωσης που ελήφθη τον περασμένο Ιούνιο. Η χώρα έχει αποκαταστήσει με επιτυχία την χρηματοδότηση που βασίζεται στις αγορές και η οποία χρηματοδότηση υποστηρίζεται από ένα πολύ μεγάλο αποθεματικό και από τη μεγάλη υποστήριξη των δανειστών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ