Αλλαγή για τις ασφαλιστικές εισφορές σε “τίτλους κτήσης”

Αλλαγή για τις ασφαλιστικές εισφορές σε “τίτλους κτήσης”

Από την 1η Φεβρουαρίου και όχι από την 1η Ιανουαρίου όπως είχε αρχικά αποφασιστεί, θα ισχύσει η υποχρέωση καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για όσους αμείβονται με τίτλους κτήσης (παλαιότερα γνωστοί ως αποδείξεις επαγγελματικής δαπάνης).

Σε εγκύκλιο του υφυπουργού Κοινωνικής Αφάλισης Αναστάσιου Πετρόπουλου αναφέρεται πως η μετάθεση αποφασίστηκε για λόγους ασφάλειας δικαίου, μετά την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 650 ευρώ από 1ης Φεβρουαρίου και του γεγονότος ότι η υπουργική απόφαση για τον τρόπο καταβολής των εισφορών δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ που δόθηκε στην κυκλοφορία στο τέλος Ιανουαρίου.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο:

Για γραπτές συμβάσεις που έχουν καταρτισθεί μέχρι 31/01/2019, ανεξάρτητα εάν το παραστατικό παρεχόμενων υπηρεσιών εκδοθεί πριν ή μετά την 1/2/2019, εφαρμόζεται το προγενέστερο καθεστώς.

Σε περίπτωση που υπάρχει προφορική συμφωνία μεταξύ ασφαλισμένου και αντισυμβαλλόμενου, ακόμη και αν αυτή έχει γίνει πριν από την 31/1/2019 ή δεν υπάρχει σύμβαση, οι νέες ρυθμίσεις εφαρμόζονται για παραστατικά που εκδίδονται μετά την 1/2/2019.

Για λόγους χρηστής διοίκησης, δεν αναζητούνται ασφαλιστικές εισφορές που έχουν καταλογισθεί για τίτλους κτήσης οι οποίοι έχουν εκδοθεί κατά το παρελθόν.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ