Φορολογία και γραφειοκρατία εμποδίζουν την ανάπτυξη των εξαγωγών

Φορολογία και γραφειοκρατία εμποδίζουν την ανάπτυξη των εξαγωγών

Έρευνα της διαΝΕΟσις αποτυπώνει τις αδυναμίες των ελληνικών εξαγωγών και τα αίτια που εγκλωβίζουν την οικονομία στην εσωστρέφεια.

Η υπερβολική συμμετοχή των υπηρεσιών στο σύνολο των εξαγωγών, η μεγάλη εξάρτηση των εξαγωγών αγαθών από το πετρέλαιο και τα παράγωγά του, η χαμηλή συμμετοχή της βιομηχανίας και της γεωργίας στις εξαγωγές είναι μερικά από τα στοιχεία που εμποδίζουν την ανάπτυξη των ελληνικών εξαγωγών. Η διαΝΕΟσις διαπιστώνει πως το 75% των ελληνικών εξαγωγικών επιχειρήσεων δραστηριοποιούνται στις γειτονικές μας χώρες, δηλαδή σε Τουρκία, Κύπρο, Βουλγαρία, Αίγυπτο και Λίβανο, με χαμηλό εισόδημα. Το 30% των ελληνικών εξαγωγών σε όρους αξίας διοχετεύεται σε αυτές τις χώρες.

Η έρευνα διαπιστώνει τον υψηλό βαθμό συγκέντρωσης στην εξαγωγική δραστηριότητα όπου οι 100 μεγαλύτερες εξαγωγικές επιχειρήσεις εξήγαγαν το 2014 πάνω από το 50% των συνολικών εξαγωγών. Οι εξαγωγικές επιχειρήσεις με περισσότερους από 250 εργαζομένους κάνουν πάνω από το 70% των συνολικών εξαγωγών της χώρας.

Οι παθογένειες και οι αδυναμίες των ελληνικών εξαγωγών αποτυπώνεται στον κλάδο του ελαιολάδου, στον οποίο έχουν κατά καιρούς αναφερθεί και άλλες έρευνες. Η Ιταλία απορροφά το 70% των ελληνικών εξαγωγών μη τυποποιημένου ελαιολάδου και το εξάγουν εκ νέου ως ιταλικό, με αποτέλεσμα το ιταλικό μερίδιο αγοράς στις εισαγωγές των ΗΠΑ να είναι 43,5% έναντι 3,1% της Ελλάδας.

Στα κυριότερα εμπόδια που δεν επιτρέπουν την ανάπτυξη των εξαγωγικών εταιρειών καταγράφονται η γραφειοκρατία και η δυσλειτουργία του δημοσίου τομέα, η υψηλή φορολογία, η έλλειψη πρόσβασης στον τραπεζικό τομέα καθώς και το υψηλό κόστος παραγωγή.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ