"Καμπάνα" της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Deutsche Bank London για ανοικτές πωλήσεις

"Καμπάνα" της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς στην Deutsche Bank London για ανοικτές πωλήσεις

Πρόστιμο ύψους 15.000 ευρώ επέβαλε η επιτροπή στην Deutsche Bank London.

Στη σχετική του ανακοίνωσή του το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς αναφέρει πως προχωρά στην "επιβολή προστίμου ύψους € 15.000 στο νομικό πρόσωπο DEUTSCHE BANK AG LONDON, διότι προέβη σε ανοιχτές πωλήσεις 13.097.042 μετοχών της Εθνικής Τράπεζας % της Ελλάδος, κατά παράβαση του άρθρου 12(1.β) του κανονισμού 236/2012, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, όπως αυτό εξειδικεύεται με το άρθρο 5(1.ε) του Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 827/2012".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ