Τι πλήρωσε το Δημόσιο σε ιδιώτες τον Ιούλιο

Τι πλήρωσε το Δημόσιο σε ιδιώτες τον Ιούλιο

Με αργούς ρυθμούς που σε μερικές περιπτώσεις έχουν επιπλέον επιβραδυνθεί, εξακολουθούν να γίνονται οι πληρωμές συντάξεων και οφειλών νοσοκομείων, ασφαλιστικών ταμείων και ΔΕΚΟ.

 

Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους, τον Ιούλιο του 2018 καταβλήθηκε το ποσό των 286,6 εκατ. ευρώ σε πληρωμές ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα, για εκκρεμείς επιστροφές φόρων καθώς και για την καταβολή εκκρεμών συντάξεων.

Για την καταβολή εκκρεμών συντάξεων διατέθηκε το ποσό των 67,8 εκατ. ευρώ, ενώ για αποπληρωμές ληξιπρόθεσμων οφειλών φορέων του δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα καταβλήθηκαν 72,3 εκατ. ευρώ. Τέλος για εκκρεμείς επιστροφές φόρων καταβλήθηκε το ποσό των 146,5 εκατ. ευρώ.

Το υπόλοιπο των ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δημοσίου προς τον ιδιωτικό τομέα ανέρχονταν τον Ιούλιο σε 1,934 δισ. ευρώ έναντι 2,018 δισ. ευρώ τον Ιούνιο, ενώ οι εκκρεμείς επιστροφές φόρων ανέρχονταν σε 790 εκατ. ευρώ τον Ιούλιο έναντι 706 εκατ. ευρώ τον Ιούνιο.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ