Επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα στους πυρόπληκτους – Όλα τα ποσά

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ)

Επίδομα ενοικίου έως 500 ευρώ το μήνα στους πυρόπληκτους – Όλα τα ποσά

 

 

Από 300 ευρώ έως 500 ευρώ ανέρχεται η επιδότηση ενοικίου που θα λάβουν οι  πληγέντες  από τις πυρκαγιές της 23ης και 24ης Ιουλίου 2018, σε περιοχές της Περιφέρειας Αττικής και της Περιφέρειας Πελοποννήσου. 

Όπως προβλέπει η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), που δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ 3654/27-8-2018) η επιδότηση αφορά πληγέντες των οποίων η κατοικία αποτελούσε τη μόνιμη και κύρια κατοικία τους και οι οποίοι θα ενοικιάσουν ή θα φιλοξενηθούν σε κατοικία εντός της ίδιας Περιφερειακής Ενότητας στην οποία βρίσκεται το πληγέν κτήριο. Προϋπόθεση αποτελεί να μην διαθέτουν κενή ή δευτερεύουσα κατοικία σε απόσταση μικρότερη των 50 χιλιομέτρων από την πυρόπληκτη κατοικία τους, που να καλύπτει τις στεγαστικές τους ανάγκες.

Επίσης, με την ΚΥΑ προβλέπεται ότι η χορήγηση επιδότησης ενοικίου/συγκατοίκησης εγκρίνεται στους ιδιοκτήτες ή ενοικιαστές κατοικιών για τις οποίες έχουν εκδοθεί ή Πρωτόκολλο Αυτοψίας Επικίνδυνα Ετοιμόρροπου Κτιρίου (Π.Α.Ε.Ε.Κ.) ή Δελτίο Δευτεροβάθμιου Ελέγχου ή Έκθεση Αυτοψίας Ολοσχερούς Καταστροφής Πυρόπληκτου Κτιρίου ή έκθεσης αυτοψίας τους ως προσωρινά ακατάλληλες για χρήση από τις πρόσφατες πυρκαγιές στην Αττική και την Πελοπόννησο.

Το ύψος της επιδότησης ανά άτομο και οικογένεια

Η επιδότηση για μεν τους ιδιοκτήτες, που διέμεναν στις κατοικίες που υπέστησαν βλάβες, χορηγείται μέχρι την επισκευή ή ανακατασκευή της κατοικίας τους και με ανώτατο χρονικό διάστημα τα δύο χρόνια. Για δε τους ενοικιαστές των κατοικιών που υπέστησαν βλάβες, για έξι μήνες.

Αναλυτικά επιδοτούνται οι πληγέντες ως εξής:

- Μεμονωμένα άτομα με 300 ευρώ το μήνα

- Οικογένεια 2 ατόμων με 350 ευρώ το μήνα

- Οικογένεια 3 ατόμων με 400 ευρώ το μήνα

- Οικογένεια 4 ατόμων με 450 ευρώ το μήνα

- Οικογένεια Άνω των 4 ατόμων με 500 ευρώ το μήνα

Για κάθε μέλος της οικογένειας που είναι άτομο με ειδικές ανάγκες, ο αριθμός των μελών της οικογένειας, για τον υπολογισμό του ποσού της επιδότησης, προσαυξάνεται κατά ένα (1) μέλος.

Η επιδότηση χορηγείται ανά τρίμηνο και αυτή που αναλογεί στο πρώτο τρίμηνο θα χορηγηθεί αμέσως μετά την έκδοση Απόφασης Δικαιούχου της εν λόγω επιδότησης.

Δεν απαιτείται από μέρους του δικαιούχου η προσκόμιση στοιχείων, τα οποία έχουν ήδη διατεθεί στην αρμόδια Υπηρεσία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, ως συνημμένα της αίτησης του δικαιούχου για τη διαδικασία χορήγησης της έκτακτης εφάπαξ ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος του άρθρου 1 της από 26ης Ιουλίου 2018 ΠΝΠ (Α΄ 138).

Ορίζεται προθεσμία έξι μηνών, δηλαδή μέχρι τις 27 Φεβρουαρίου 2019, για την υποβολή αίτησης στους αρμόδιους Τ.Α.Ε.Φ.Κ. και συγκεκριμένα:

1. στον ΤΑΕΦΚ Ανατολικής Αττικής καταθέτουν οι πληγέντες των περιοχών Ανατολικής Αττικής και Βόρειου Τομέα Αθηνών

2. στον ΤΑΕΦΚ Δυτικής Αττικής καταθέτουν οι πληγέντες των περιοχών Δυτικής Αττικής και Περιφερειακής Ενότητας Κορινθίας

Επισημαίνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων στους ΤΑΕΦΚ θα γίνεται στους χώρους όπου έχουν γίνει και οι υποβολές των αιτήσεων για το εφάπαξ επίδομα του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ