Πρόσω ολοταχώς για τη ναυλαγορά

Έτοιμοι να δρέψουν καρπούς οι Ελληνες εφοπλιστές που έχουν επενδύσει στα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου

Πρόσω ολοταχώς για τη ναυλαγορά


Πληθαίνουν οι εκτιμήσεις ότι το 2018 θα είναι μια καλή χρόνια για τα πλοία μεταφοράς χύδην ξηρού φορτίου, με τους έλληνες εφοπλιστές που έχουν «επενδύσει» στην ανάπτυξη αυτή να είναι έτοιμοι να δρέψουν καρπούς ενώ για τα δεξαμενόπλοια φαίνεται ότι έπιασαν το κατώτερο σημείο του κύκλου.

Τα πρώτα σημάδια ανάκαμψης της αγοράς, ύστερα από μια μακρά και βαθιά ύφεση και έντονες προκλήσεις στους περισσότερους τομείς το 2016, κατεγράφησαν το 2017. Η παγκόσμια ανάκαμψη, που ξεκίνησε από τα μέσα του 2016, εξακολούθησε να ενισχύεται μέσα στο 2017, με αποτέλεσμα να επέλθει μια διευρυμένη παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη η οποία ανήλθε στο 3,7%.

Το παγκόσμιο εμπόριο αυξήθηκε επίσης κατά 4,7%, αφήνοντας πίσω του τον πιο αργό ρυθμό ανάπτυξης που είχε παρατηρηθεί από το 2009. Το 2017, το παγκόσμιο εμπόριο σαφώς υποστηρίχθηκε από την ανάκαμψη των επενδύσεων, ιδίως μεταξύ των αναπτυγμένων οικονομιών και την αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής στην Ασία, σε συνδυασμό με την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Η ευπρόσδεκτη κυκλική ανάκαμψη, ύστερα από απογοητευτικούς ρυθμούς ανάπτυξης τα τελευταία χρόνια, προσέφερε ένα ιδανικό παράθυρο ευκαιρίας στις ναυτιλιακές αγορές για να επεκταθούν με μια υγιή αύξηση στον όγκο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου της τάξης του 4%2 για το 2017. Ο ρυθμός ανάπτυξης του παγκόσμιου στόλου ήταν της τάξης του 3,3% περίπου και παρά το γεγονός ότι σημειώθηκε μειωμένη δραστηριότητα στη διάλυση πλοίων, αυτός εξακολούθησε να υπολείπεται του ρυθμού ανάπτυξης του παγκόσμιου εμπορίου.

Η ισορροπημένη ανάπτυξη της παγκόσμιας ναυτιλιακής ζήτησης και προσφοράς ενίσχυσε τις τιμές των ναύλων εμφανίζοντας ενθαρρυντικά σημάδια, παρά τις αντιθέσεις μεταξύ των διαφόρων τομέων, ιδίως για τα έσοδα των δεξαμενοπλοίων και των πλοίων χύδην ξηρού φορτίου, επισημαίνει η έκθεση της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών.

Ο τομέας μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, έχοντας αφήσει πίσω του την κατάρρευση της Hanjin Shipping το προηγούμενο έτος και συνεχίζοντας την ενοποίησή του, άρχισε να παρουσιάζει θετικά σημάδια και σταδιακή βελτίωση σε ό,τι αφορά τις τιμές των ναύλων. Έχοντας φθάσει στο χαμηλότερο επίπεδό τους το 2016, οι παραγγελίες νέων πλοίων σημείωσαν οριακή αύξηση με 1.000 νέες παραγγελίες το 2017.

ΠΙΟ ΘΕΤΙΚΗ ΡΟΤΑ

Οι προοπτικές για το επόμενο έτος φαίνονται σχετικά θετικές με την παγκόσμια παραγωγή να αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,9% το 2018. Αυτή η αυξημένη ανάπτυξη είναι πιθανό να προέλθει από τη δυναμική που εμφανίζει η παγκόσμια οικονομία, τόσο στις αναπτυγμένες όσο και στις αναπτυσσόμενες οικονομίες, οι οποίες αναμένεται να ωφεληθούν από ευνοϊκές οικονομικές συνθήκες παγκοσμίως και εμπιστοσύνη στις αγορές και να βοηθήσουν στην επιτάχυνση της ζήτησης και των επενδύσεων.

Όμως, ο διαρκής επαναπροσανατολισμός της κινεζικής οικονομίας προς την εγχώρια ζήτηση, οι εμπορικές και κανονιστικές εξελίξεις που επηρεάζουν τη ναυτιλία και βρίσκονται υπό καθεστώς ρευστότητας διεθνώς, καθώς και η πολιτική αβεβαιότητα στις ΗΠΑ και στις σχέσεις ΕΕ - Ηνωμένου Βασιλείου μετά το Brexit, αποτελούν αρνητικούς παράγοντες που επηρεάζουν την ομαλή διεξαγωγή του θαλάσσιου εμπορίου στο εγγύς μέλλον.

Ωστόσο, συνολικά, οι προβλέψεις για το παγκόσμιο θαλάσσιο εμπόριο είναι θετικές, καθώς ο όγκος εμπορίου αναμένεται να αυξηθεί κατά 3,2% ετησίως μέχρι το 2022 και οι ροές φορτίων αναμένεται να αυξηθούν σε όλους τους τομείς, αλλά πιο γρήγορα στους τομείς μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και στα κύρια χύδην ξηρά φορτία.

Ειδικότερα πάντως η ναυλαγορά χύδην ξηρού φορτίου το πρώτο τρίμηνο του 2018 δεν δικαίωσε τις εκτιμήσεις, με αποτέλεσμα τώρα οι αναλυτές να υποχρεούνται να «ψαλιδίσουν» τις ιδιαίτερα θετικές αρχικά προσδοκίες τους. Ωστόσο διατηρούν τις εκτιμήσεις τους ότι το 2018 συνολικά θα είναι μια πιο καλή ναυλαγορά ξηρού φορτίου.

Στα δεξαμενόπλοια οι αναλυτές δεν βλέπουν κάποια ουσιαστική ανάκαμψη του κλάδου πριν από το τέλος του τρίτου τριμήνου, όπου η εικόνα θα αλλάξει λόγω εποχικότητας και αύξησης της ζήτησης στο Βόρειο Ημισφαίριο. Πάντως τα έσοδα από τα δεξαμενόπλοια κατά το δεύτερο τρίμηνο ενδέχεται να είναι υψηλότερα από ό,τι στο πρώτο τρίμηνο, καθώς αυξάνονται οι ποσότητες αργού πετρελαίου που μεταποιούνται στα διυλιστήρια.