Ποια funds θα επενδύσουν περί τα 500 εκατ. σε επιχειρήσεις

Τι είναι το Equifund και ποιος θα στηρίζει

Ποια funds θα επενδύσουν περί τα 500 εκατ. σε επιχειρήσεις

Ξεκινάει και επίσημα τις δραστηριότητές του το Equifund.Με κεφάλαια που θα κυμανθούν κοντά στα 500 εκατ. ευρώ το Ταμείο Επιχειρηματικών Συμμετοχών (EquiFund) και άλλα εννέα ιδιωτικά funds σκοπεύουν να συμμετέχουν με χρηματοδότηση και συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο νεοφυών και καινοτόμων μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

 

Η δημιουργία του Equifund, το οποίο συνιστά επενδυτικό ταμείο που θα ενισχύσει επιμέρους επενδυτικά ταμεία (fund of funds), είναι ιστορικά η σημαντικότερη προσπάθεια ενίσχυσης της καινοτομίας και της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στη χώρα μας. Είχε προηγηθεί εκείνη του Jeremie, όπου επενδύθηκαν συνολικά 120 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων το 50% ήταν ιδιωτική συμμετοχή.

Τo Equifund συγκριτικά με το Jeremie θα είναι υπερδιπλάσιο σε μέγεθος.

Το υπουργείο διαθέτει στο EquiFund 200 εκατ. ευρώ από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους. Το ΕΙF συμμετέχει με 60 εκατ. ευρώ και η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων (EIB) με περίπου 40 εκατ. ευρώ από το Σχέδιο Γιούνκερ (EFSI - Juncker Plan). Επιπλέον, οι ιδιώτες επενδυτές συνεισφέρουν με πρόσθετους ίδιους πόρους. Ετσι τα συνολικά κεφάλαια που είναι διαθέσιμα προς τις επιχειρήσεις πλησιάζουν τα 500 εκατ. ευρώ.

Το EquiFund συγκροτήθηκε από το υπουργείο Οικονομίας και Ανάπτυξης σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων (EIF) για να στηρίξει ερευνητές, προπτυχιακούς, μεταπτυχιακούς, διδακτορικούς και μεταδιδακτορικούς φοιτητές, υφιστάμενους και νέους επιχειρηματίες και καινοτόμες και δυναμικές επιχειρήσεις που αναζητούν τρόπους υλοποίησης και χρηματοδότησης της επιχειρηματικής τους ιδέας.

Τα κύρια χαρακτηριστικά του

Επτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά του EquiFund:

* Πρόκειται για το μεγαλύτερο χρηματοδοτικό εργαλείο τέτοιου τύπου σε όλη την Ευρώπη . Οι πόροι που έχουν δεσμευτεί είναι εξαιρετικά υψηλοί.
* Συμβάλλει αποφασιστικά στη σύσταση νέων επιχειρήσεων, στην υλοποίηση αξιόλογων ιδεών και στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων απασχόλησης.
* Συμβάλλει στη συγκράτηση νέων επιστημόνων στην Ελλάδα και στην αντιστροφή του brain drain σε brain gain.
*Απευθύνεται σε ένα δυναμικό κομμάτι της επιχειρηματικότητας: ερευνητές, φοιτητές, υφιστάμενους και νέους επιχειρηματίες και καινοτόμες επιχειρήσεις.
*Θεωρείται καινοτόμο ως προς τον τρόπο χρηματοδότησης. Οι επενδυτές, αποφασίζουν να επενδύσουν στην επιχείρηση συμμετέχοντας ενεργά. Μεταφέρουν τεχνογνωσία, διευκολύνουν τις συνέργειες.
*Το εργαλείο συμβάλλει καθοριστικά στη δημιουργία ενός υγιούς εναλλακτικού οικοσυστήματος ανεύρεσης χρηματοδότησης εκτός του κλασικού τραπεζικού συστήματος.
*Οι δημόσιοι πόροι που επενδύονται είναι ανακυκλούμενοι. Δηλαδή μετά το πέρας της πρώτης επένδυσης επιστρέφουν στο Δημόσιο και επανεπενδύονται για τον ίδιο σκοπό. Ετσι δημιουργείται μια νέα σταθερή ροή χρηματοδότησης.

Τα ιδιωτικά κεφάλαια

Σε καθεμία από αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν ιδιωτικά funds. Αυτά θα χρηματοδοτήσουν και θα συμμετάσχουν στο μετοχικό κεφάλαιο επιχειρήσεων.

Στο Innovation Window δραστηριοποιούνται το BigPi Venture των Α. Δοξιάδη και Γ. Κασσελάκη με κεφάλαια 50 εκατ. ευρώ, το Metavallon Venture Capital με 30 εκατ. ευρώ που χρηματοδοτείται από το EquiFund, την Εθνική Τράπεζα και ιδιώτες, το UniFund με 35 εκατ. ευρώ και το Velocity Partners με 23 εκατ. ευρώ, το οποίο χρηματοδοτούν το Ευρωπαϊκό Ταμείο Επενδύσεων, η Eurobank και άλλοι όμιλοι.

Στο Early Stage Window τα funds είναι το Marathon VC με 26 εκατ. ευρώ και το Venture Friends 400 W με 45 εκατ. ευρώ.

Στο Growth Stage Window είναι τα Eliconos2 Sicar, EOS Capital Partners των Α. Ταμβακάκη, Λ. Πιλίτση και Γ. Παπαδόπουλου καθώς και το Synergia Hellenic Fund IV.