Συμφωνία με την ΕΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Συμφωνία με την ΕΕ για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ

Η Ελλάδα θα διοργανώσει τακτικές, ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

Σύμφωνο με τους κανόνες της Ε.Ε. για τις κρατικές ενισχύσεις είναι το ελληνικό σχέδιο δημοπρασιών για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και τη συμπαραγωγή υψηλής απόδοσης, αποφαίνεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Σε γραπτή δήλωσή της, η αρμόδια για τον ανταγωνισμό Επίτροπος, Μάργκρετ Βεστάγκερ σημειώνει ότι:

*Το πρόγραμμα θα προωθήσει τους στόχους της ΕΕ στον τομέα της ενέργειας και του κλίματος, συντηρώντας ταυτόχρονα τον ανταγωνισμό

*Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η Ελλάδα θα διοργανώσει τακτικές, ανταγωνιστικές δημοπρασίες για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας

* Το 2018, η Ελλάδα θα διοργανώσει ξεχωριστές δημοπρασίες για αιολικές και ηλιακές εγκαταστάσεις προκειμένου να προσδιορίσει τη δυναμική τους στην αγορά

* Από το 2019 θα διεξαχθούν κοινές δημοπρασίες για αιολικές και για ηλιακές εγκαταστάσεις ώστε να αυξηθεί ο ανταγωνισμός και να μειωθεί για τους καταναλωτές το κόστος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα

* «Η Ελλάδα θα μειώσει το κόστος των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με ανταγωνιστικές δημοπρασίες για την υποστήριξη της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Αυτό είναι πολύ καλό και το πρόγραμμα θα διευκολύνει τις προσπάθειες της Ελλάδας για την επίτευξη των κλιματικών στόχων της για το 2020», αναφέρει επί λέξει επίσης η Ευρωπαία Επίτροπος.