ΤτΕ: Αυξήθηκε το πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο δεκάμηνο

ΤτΕ: Αυξήθηκε το πλεόνασμα στο Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών στο δεκάμηνο

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων.

Πλεόνασμα 712 εκατ. ευρώ εμφάνισε το Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών της χώρας στο δεκάμηνο Ιανουαρίου - Οκτωβρίου 2017.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος η αύξηση του πλεονάσματος κατά 326 εκατ. ευρώ σε σχέση με την αντίστοιη περίοδο πέρυσι αντανακλά τη βελτίωση κυρίως του ισοζυγίου υπηρεσιών και δευτερευόντως των ισοζυγίων πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων, η οποία υπεραντιστάθμισε την αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών.

Η διεύρυνση του ελλείμματος του ισοζυγίου αγαθών είναι αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ελλείμματος του ισοζυγίου καυσίμων. Επισημαίνεται ότι οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 13,6% και 3,5% σε τρέχουσες και σταθερές τιμές αντίστοιχα και οι αντίστοιχοι ρυθμοί ανόδου για τις εξαγωγές χωρίς καύσιμα ήταν 9,3% και 6,4%. Η αύξηση του πλεονάσματος του ισοζυγίου υπηρεσιών οφείλεται στη βελτίωση όλων των επιμέρους ισοζυγίων.

Ειδικότερα, όσον αφορά το ταξιδιωτικό ισοζύγιο, οι αφίξεις μη κατοίκων ταξιδιωτών αυξήθηκαν κατά 10,1% και οι αντίστοιχες εισπράξεις κατά 10,6%. Επιπλέον, οι εισπράξεις από υπηρεσίες μεταφορών αυξήθηκαν κατά 18,1% σε τρέχουσες τιμές. Τέλος, παρουσίασαν βελτίωση και τα ισοζύγια πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων.

Το συνολικό Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών και Κεφαλαίων κατά το διάστημα Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017 παρουσίασε πλεόνασμα 1,1 δισεκ. ευρώ, κατά 49 εκατ. ευρώ μεγαλύτερο από εκείνο της ίδιας περιόδου του 2016.

Στο Ισοζύγιο Χρηματοοικονομικών Συναλλαγών την περίοδο Ιανουαρίου-Οκτωβρίου 2017, στην κατηγορία των άμεσων επενδύσεων, οι απαιτήσεις των κατοίκων έναντι του εξωτερικού σημείωσαν άνοδο κατά 456 εκατ. ευρώ και οι αντίστοιχες υποχρεώσεις κατά 3,1 δισεκ. ευρώ.

Στις επενδύσεις χαρτοφυλακίου, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων έναντι του εξωτερικού αντανακλά κυρίως την πτώση (κατά 10,4 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια εξωτερικού, ενώ η καθαρή μείωση των υποχρεώσεων αντανακλά κυρίως τον περιορισμό (κατά 1,5 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων μη κατοίκων σε ομόλογα και έντοκα γραμμάτια του Ελληνικού Δημοσίου.

Στην κατηγορία των λοιπών επενδύσεων, η καθαρή μείωση των απαιτήσεων των κατοίκων αντανακλά εν μέρει τη μείωση (κατά 1,7 δισεκ. ευρώ) των τοποθετήσεων κατοίκων (πιστωτικών ιδρυμάτων και θεσμικών επενδυτών) σε καταθέσεις και repos στο εξωτερικό.