Φορολογική πίεση στην αυτοαπασχόληση - Επιδείνωση στη νέα επιχειρηματικότητα

Φορολογική πίεση στην αυτοαπασχόληση - Επιδείνωση στη νέα επιχειρηματικότητα

Παρά τη σταθεροποίηση της οικονομίας, οι έντονες αβεβαιότητες για την πορεία της οικονομικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τη φορολογική πίεση στην αυτοαπασχόληση και στους ελεύθερους επαγγελματίες, φαίνεται να επηρέασαν την επιχειρηματική δραστηριοποίηση, με αποτέλεσμα την κάμψη της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, όπως επισημαίνεται και στον τίτλο της έκθεσης.

Την ετήσια έκθεση για την Επιχειρηματικότητα 2016-2017 παρουσίασε σήμερα το ΙΟΒΕ. Η έκθεση αυτή δημοσιεύεται κάθε χρόνο από το 2003 και εντάσσεται στο πλαίσιο της συμμετοχής του ΙΟΒΕ στο παγκόσμιο ερευνητικό πρόγραμμα Global EntrepreneurshipMonitor (GEM).

Η εκδήλωση άνοιξε με τους χαιρετισμούς του προέδρου του Δ.Σ. του ΙΟΒΕ Τάκη Αθανασόπουλου και του διευθύνοντος συμβούλου της Eurobank Φωκίωνα Καραβία, ενώ τα βασικά ευρήματα της έκθεσης παρουσίασε ο Άγγελος Τσακανίκας, επίκουρος καθηγητής ΕΜΠ και επιστημονικός υπεύθυνος του Παρατηρητηρίου Επιχειρηματικότητας του ΙΟΒΕ.

Κεντρικός ομιλητής στην εκδήλωση ήταν ο αναπληρωτής υπουργός Έρευνας και Καινοτομίας Κώστας Φωτάκης, ενώ ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή των Αλέξανδρου Ελευθεριάδη, Chief Scientist και Co-founder της Vidyo, Γιώργου Δημόπουλου, Partner της Venture Friends, Γιάννη Καλογήρου, καθηγητή στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και της Ρούλας Μπαχταλιά, Programme Manager του προγράμματος EGG της Eurobank.

Την εκδήλωση και τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε, συντόνισε ο Νίκος Βέττας, γενικός διευθυντής του ΙΟΒΕ και καθηγητής στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.

Όπως προκύπτει από την έκθεση, το 2016 παρά τη σταθεροποίηση της οικονομίας, οι έντονες αβεβαιότητες για την πορεία της οικονομικής πολιτικής, σε συνδυασμό με τη φορολογική πίεση στην αυτοαπασχόληση και στους ελεύθερους επαγγελματίες, φαίνεται να επηρέασαν την επιχειρηματική δραστηριοποίηση, με αποτέλεσμα την κάμψη της επιχειρηματικότητας αρχικών σταδίων, όπως επισημαίνεται και στον τίτλο της έκθεσης. Έτσι καταγράφεται σημαντική υποχώρηση του ποσοστού των ατόμων που βρίσκονταν στα αρχικά στάδια έναρξης μιας νέας επιχείρησης. Επίσης, τα ποιοτικά στοιχεία της νέας επιχειρηματικότητας φαίνεται να επιδεινώνονται, καθώς περιορίζεται η καινοτομικότητα, διατηρείται υψηλή η επιχειρηματικότητα ανάγκης, διευρύνονται τα εγχειρήματα στον τομέα της λιανικής, ενώ δεν φαίνεται να κινητοποιούνται ακόμα επαρκώς στην επιχειρηματικότητα άτομα από δεξαμενές υψηλότερου μορφωτικού επιπέδου.

Από την άλλη πλευρά, στις θετικές εξελίξεις, επισημαίνεται εντονότερη αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, ενίσχυση της επιχειρηματικότητας ευκαιρίας, καθώς και ενίσχυση της εξωστρέφειας, αν και αυτή φαίνεται να σχετίζεται περισσότερο με τον σχετικά υψηλό αριθμό εγχειρημάτων υπηρεσιών στον κλάδο του τουρισμού, που εκ φύσεως έχουν έναν εξωστρεφή χαρακτήρα.

Η έκθεση περιλαμβάνει επίσης μια ανάλυση των χαρακτηριστικών των νέων εγχειρημάτων από μεγαλύτερης ηλικίας άτομα (senior entrepreneurship), καθώς και την ποσοτική διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν την εξωστρέφεια των εγχειρημάτων.